Szkolenie dwudniowe Hotel Niedźwiadek 05-06.12.2019r.

DZIEŃ I

„Nadzór pedagogiczny w polskim prawie oświatowym”
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat zadań związanych z nadzorem pedagogicznym w świetle obowiązujących przepisów prawa, unormowanie wiedzy w zakresie realizacji zadań dyrektora szkoły związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem planu nadzoru (ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitoring) oraz sprawozdania z realizacji planu. Przygotowanie przykładowej dokumentacji dotyczącej planowania
i realizacji zadań związanych z nadzorem pedagogicznym prowadzonym w szkole.

DZIEŃ II
„Zmiany w karcie nauczyciela”
Celem szkolenia jest poznanie przepisów prawa dotyczących zmian w ustawie – Karta Nauczyciela. Szkolenie będzie miało formę wykładu opisującego i wyjaśniającego uczestnikom kolejne zagadnienia, przeplatanego pytaniami aktywizująco-sprawdzającymi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!!

tel. 880 544 0574