Szkolenia dla Dyrektorów

HARMONOGRAM DLA DYREKTORÓW

Październik

Dyrektor szkoły w kontekście zmian odpowiedzialności karnej w 2022 roku - tzw. Lex Wójcik. Omówienie zasad odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją.Zamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Listopad

Dyrektor szkoły w kontekście zmian odpowiedzialności karnej w 2022 roku - tzw. Lex Wójcik. Omówienie zasad odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją.Zamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Grudzień

Dyrektor szkoły w kontekście zmian odpowiedzialności karnej w 2022 roku - tzw. Lex Wójcik. Omówienie zasad odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją.Zamów Szkolenie

NOWOŚĆ - Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkoleZamów Szkolenie

Październik

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze - omówienie zasad nadzoru pedagogicznego - warsztat praktycznyZamów Szkolenie

Konkurs na stanowisko DYREKTORA - KONCEPCJA PRACYZamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty w szkole na tle województwa i krajuZamów Szkolenie

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego szkoły na tle województwa i krajuZamów Szkolenie

Dyrektor – podmiot obowiązany do zapobiegania mobbingowi w szkole w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasady i procedury, dokumentacja szkoły.Zamów Szkolenie

Arkusz organizacyjny pracy szkół i przedszkoli - planowanie pracyZamów Szkolenie

Jak poprawić efekty kształcenia? O potrzebie diagnozowania osiągnięć i potrzeb ucznia, klasy i szkoły.Zamów Szkolenie

Zadania i obowiązki dyrektora związane z awansem nauczycieliZamów szkolenie

Rola i zadania dyrektora – ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycielaZamów Szkolenie

Karta Nauczyciela- Vademecum Dyrektora szkoły w kontekście planowania kadrowegoZamów Szkolenie

Karta Nauczyciela - Vademecum Dyrektora szkoły w kontekście planowania kadrowego Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów Szkolenie

Uczeń też człowiek – czyli krótka rzecz o prawach ucznia jako prawach człowieka. Kiedy tornister ucznia bywa za ciężki?Zamów Szkolenie

Pracownik oświaty w social mediach – czyli co jest dozwolone, czego nie wolno, a czego nie wypada nauczycielowi w sieci?Zamów Szkolenie

Szkoła – jako przyjazne miejsce pracy w kontekście relacji interpersonalnych wewnętrznych oraz zewnętrznych – czyli kilka słów o tym, gdzie jest uczeń na polu bitwy?Zamów Szkolenie

Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją. Zmiany w prawie.Zamów Szkolenie

System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem rozliczenia subwencji oświatowejZamów Szkolenie

Dyrektor szkoły w kontekście zmian odpowiedzialności karnej w 2022 roku - tzw. Lex Wójcik. Omówienie zasad odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją.Zamów Szkolenie

Listopad

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze - omówienie zasad nadzoru pedagogicznego - warsztat praktycznyZamów Szkolenie

Konkurs na stanowisko DYREKTORA - KONCEPCJA PRACYZamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty w szkole na tle województwa i krajuZamów Szkolenie

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego szkoły na tle województwa i krajuZamów Szkolenie

Dyrektor – podmiot obowiązany do zapobiegania mobbingowi w szkole w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasady i procedury, dokumentacja szkoły.Zamów Szkolenie

Arkusz organizacyjny pracy szkół i przedszkoli - planowanie pracyZamów Szkolenie

Jak poprawić efekty kształcenia? O potrzebie diagnozowania osiągnięć i potrzeb ucznia, klasy i szkoły.Zamów Szkolenie

Zadania i obowiązki dyrektora związane z awansem nauczycieliZamów szkolenie

Rola i zadania dyrektora – ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycielaZamów Szkolenie

Karta Nauczyciela- Vademecum Dyrektora szkoły w kontekście planowania kadrowegoZamów Szkolenie

Karta Nauczyciela - Vademecum Dyrektora szkoły w kontekście planowania kadrowego Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów Szkolenie

Uczeń też człowiek – czyli krótka rzecz o prawach ucznia jako prawach człowieka. Kiedy tornister ucznia bywa za ciężki?Zamów Szkolenie

Pracownik oświaty w social mediach – czyli co jest dozwolone, czego nie wolno, a czego nie wypada nauczycielowi w sieci?Zamów Szkolenie

Szkoła – jako przyjazne miejsce pracy w kontekście relacji interpersonalnych wewnętrznych oraz zewnętrznych – czyli kilka słów o tym, gdzie jest uczeń na polu bitwy?Zamów Szkolenie

Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją. Zmiany w prawie.Zamów Szkolenie

System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem rozliczenia subwencji oświatowejZamów Szkolenie

Dyrektor szkoły w kontekście zmian odpowiedzialności karnej w 2022 roku - tzw. Lex Wójcik. Omówienie zasad odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją.Zamów Szkolenie

Grudzień

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze - omówienie zasad nadzoru pedagogicznego - warsztat praktycznyZamów Szkolenie

Konkurs na stanowisko DYREKTORA - KONCEPCJA PRACYZamów Szkolenie

Minimum dokumentacji szkolnej. Zmiany w zakresie dokumentowania pracy szkoły, uczniów i nauczycieli. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną?Zamów Szkolenie

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty w szkole na tle województwa i krajuZamów Szkolenie

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego szkoły na tle województwa i krajuZamów Szkolenie

Dyrektor – podmiot obowiązany do zapobiegania mobbingowi w szkole w świetle obowiązujących przepisów prawa, zasady i procedury, dokumentacja szkoły.Zamów Szkolenie

Arkusz organizacyjny pracy szkół i przedszkoli - planowanie pracyZamów Szkolenie

Jak poprawić efekty kształcenia? O potrzebie diagnozowania osiągnięć i potrzeb ucznia, klasy i szkoły.Zamów Szkolenie

Zadania i obowiązki dyrektora związane z awansem nauczycieliZamów szkolenie

Rola i zadania dyrektora – ocena pracy i ocena dorobku zawodowego nauczycielaZamów Szkolenie

Karta Nauczyciela- Vademecum Dyrektora szkoły w kontekście planowania kadrowegoZamów Szkolenie

Karta Nauczyciela - Vademecum Dyrektora szkoły w kontekście planowania kadrowego Awans zawodowy nauczyciela - nauczyciel dyplomowanyZamów Szkolenie

Uczeń też człowiek – czyli krótka rzecz o prawach ucznia jako prawach człowieka. Kiedy tornister ucznia bywa za ciężki?Zamów Szkolenie

Pracownik oświaty w social mediach – czyli co jest dozwolone, czego nie wolno, a czego nie wypada nauczycielowi w sieci?Zamów Szkolenie

Szkoła – jako przyjazne miejsce pracy w kontekście relacji interpersonalnych wewnętrznych oraz zewnętrznych – czyli kilka słów o tym, gdzie jest uczeń na polu bitwy?Zamów Szkolenie

Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją. Zmiany w prawie.Zamów Szkolenie

System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem rozliczenia subwencji oświatowejZamów Szkolenie

Dyrektor szkoły w kontekście zmian odpowiedzialności karnej w 2022 roku - tzw. Lex Wójcik. Omówienie zasad odpowiedzialności cywilno-karnej dyrektorów szkół w związku z wykonywaną funkcją.Zamów Szkolenie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Prowadzenie placówki oświatowej wymaga wysokich kompetencji w wielu zakresach. Dyrektor szkoły lub przedszkola musi posiadać zdolności menedżerskie, znać przepisy bezpieczeństwa, a także być zaznajomionym z licznymi aktami prawnymi dotyczącymi oświaty. Liczne kompetencje niezbędne dyrektorowi placówki oświatowej zdobędziesz podczas naszych szkoleń dla dyrektorów.

Poznaj System Informacji Oświatowej

Cyfryzacja nie ominęła również oświaty. System Informacji Oświatowej wymaga od dyrektora szkoły zagwarantowania odpowiedniej technologii, przestrzegania procedur związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i archiwizowaniem poufnych danych, a także przestrzegania wszelkich procedur bezpieczeństwa. Jeśli skorzystasz z naszego szkolenia dla dyrektorów szkół, dotyczącego Systemu Informacji Oświatowej, nauczysz się:

  • podstaw prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w SIO;
  • zasad działania poszczególnych modułów systemu;
  • podziału obowiązków wszystkich osób pracujących z SIO;
  • technicznej obsługi najnowszej wersji systemu;
  • rozwiązywania problemów.

Zarządzaj swoją placówką skutecznie

Placówka oświatowa, niezależnie od tego czy publiczna, czy niepubliczna, wymaga od dyrektora bardzo skutecznego zarządzania. To od kompetencji dyrektora zależą finanse szkoły lub przedszkola, prawidłowa praca kadry pedagogicznej, a wreszcie satysfakcja uczniów. Po ukończenia szkolenia dla dyrektorów przedszkoli i szkół będziesz umiał:

  • skutecznie zarządzać każdym aspektem placówki;
  • prowadzić prawidłową komunikację z kadrą nauczycielską oraz innymi pracownikami;
  • radzić sobie ze stresem.

Nasze szkolenie doprowadzi Cię do momentu, w którym dla wszystkich pracowników swojej placówki oświatowej będziesz stanowić wsparcie i autorytet.

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

Pandemia, która zdestabilizowała w ostatnim czasie całe życie publiczne, dała wielu dyrektorom i menadżerom do zrozumienia, że niezbędne jest opanowanie metod zarządzania placówką w dobie kryzysu. Oferujemy szkolenia dla dyrektorów przedszkoli i szkół, podczas których dowiesz się, jak zarządzać placówką oświatową w czasie epidemii oraz innych sytuacji kryzysowych.

Doszkalaj swoją kadrę

Jako dyrektor masz prawo wymagać od swoich nauczycieli rozwoju zawodowego. Oprócz kursów dla dyrektorów przygotowaliśmy również szkolenia doskonalące pracę nauczycieli. Zadbaj o to, by Twoja kadra sprostała zmianom, jakie w systemie edukacji przynoszą postęp technologiczny oraz mentalna zmiana kolejnych pokoleń.

X