Szkolenia kadrowe

Home / Szkolenia dla Administracji / Szkolenia kadrowe

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Do obowiązków pracowników administracji w placówkach oświaty należy między innymi dopilnowanie wszystkich spraw, związanych z obsługą kadr oraz finansów. Prawo oświatowe definiuje szczegółowe przepisy dotyczące warunków zatrudnienia w szkole lub przedszkolu, w tym również kwestiach płac czy urlopów. Najlepszym sposobem na poznanie obowiązujących przepisów oraz zapoznanie się z praktyczną stroną swojej pracy jest udział w szkoleniach kadrowych przeznaczonych dla pracowników administracji placówek oświaty.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia kadrowe dla administracji?

Udział w naszych szkoleniach mogą wziąć wszyscy niepedagogiczni pracownicy placówek oświaty. Zakres zagadnień poruszanych na kursach dotyczy bowiem prawidłowego i zgodnego z przepisami wykonywania ich obowiązków zawodowych. Dlatego też szkolenia kierowane są przede wszystkim do:

  • pracowników działu kadr,
  • pracowników sekretariatu,
  • księgowych,
  • specjalistów ds. płac.

Wiedza przekazywana w trakcie szkoleń jest niezbędna także dla pracowników jednostek samorządowych, nadzorujących pracę placówek oświatowych.

Czego nauczysz się na naszych szkoleniach kadrowych dla administracji oświaty?

Zakres obowiązków zawodowych pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych jest bardzo szeroki. Przepisy związane z wykonywaniem wielu procedur są natomiast regulowane przez zróżnicowane akty prawne, wśród których wymienić można między innymi Kartę Nauczyciela, Kodeks pracy czy prawo oświatowe. Eksperci prowadzący kursy EduEdukacja doskonale znają wszystkie bieżące akty prawne, stanowiące podstawę dla przepisów obowiązujących pracowników administracyjnych w placówkach oświaty.

Jakie umiejętności posiądą uczestnicy naszych szkoleń?

  • Nauczą się w praktyce wykorzystywać podstawy prawne regulujące warunki nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami i pedagogami, a także pracownikami niepedagogicznymi.
  • Uczestnicy naszych szkoleń będą dokładnie umieć wyliczać czas pracy, z uwzględnieniem dni wolnych od nauki oraz długości roku szkolnego.
  • Pracownicy administracyjni poznają zasady rozliczania dni wolnych od pracy dla nauczycieli.
  • Dogłębnie poznają także zasady udzielania urlopów, które należą im się na podstawie aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Będą wiedzieć, w jaki sposób poprawnie przygotować pisma, wnioski i inne dokumenty dotyczące obsługi kadrowo-finansowej pracowników placówki.
  • Nauczą się nawiązywać współpracę ze związkami zawodowymi lub innymi podmiotami broniącymi praw pracowników oraz prowadzić dokumentację dotyczącą jej przebiegu.

X