Szkolenia dla Administracji

Harmonogram Szkoleń Edu-Consulting dla pionu Administracji oświatowej

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Pracownicy administracyjni odpowiadają między innymi za bezpieczne przechowywanie oraz zarządzanie poufnymi danymi osobowymi, wartością intelektualną firmą oraz wszelkimi informacjami, które nie powinny trafić do niezainteresowanych. Ponadto do ich obowiązków należy bardzo wiele innych czynności, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie różnych placówek, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Szkolenia i kursy dla pracowników administracji pomogą w poznaniu nowych, skutecznych i bezpiecznych sposobów prowadzenia instytucji.

Czego mogą dotyczyć szkolenia dla administracji?

Administracja to pojęcie bardzo szerokie, a pracownicy tego działu muszą na co dzień dbać o wiele spraw, nierzadko ściśle powiązanych z przepisami lub restrykcjami prawnymi. Dlatego wyszkolenie kadry administracyjnej jest kluczowym aspektem dla wielu publicznych lub prywatnych instytucji. Szkolenie z administracji, które prowadzimy, dotyczą wielu niezbędnych zagadnień.

  • Zasady prowadzenia akt osobowych – dzisiaj czynności te odbywają się z użyciem przeznaczonego do tego oprogramowania. Na naszych szkoleniach pracownicy administracji nauczą się obsługi systemów niezbędnych do prowadzenia akt osobowych wszystkich pracowników placówki.
  • Szkolenia z prawa pracy – przeznaczone są przede wszystkim dla właścicieli lub dyrektorów placówek (również oświatowych), dotyczą aktualnych przepisów prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników i ruchem kadrowym.
  • Dostosowanie placówek do rygoru sanitarnego – wiele instytucji boryka się z licznymi problemami wywołanymi epidemią koronawirusa. Podczas szkoleń zdobędą wiedzę i umiejętności, a także poznają regulacje prawne, które pomogą im w doprowadzeniu do normalnego funkcjonowania placówki.
  • Rozliczenia – rozliczenia mogą dotyczyć współpracy z kontrahentami, pracownikami, ale również wynikać z dofinansowań samorządowych, rządowych lub unijnych, udziału w projektach, przetargach lub innych konkursach.

Na tym nie koniec, bowiem praca administracji może dotyczyć wielu innych procesów, jak choćby cyfryzacji czy automatyzacji pracy, utrzymania nieruchomości i szeregu innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki czynności.

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń?

Uczestnikami szkoleń dla administracji mogą zostać osoby, które pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i starać się o awans, podwyżkę wynagrodzenia lub lepszą pracę. Na nasze szkolenia bardzo często uczęszczają również pracownicy różnych placówek, których dyrektorzy inwestują w nowoczesne rozwiązania lub dostosowują swoje instytucje do nowych przepisów i wymogów.

X