Harmonogram szkoleń

Home / Harmonogram szkoleń
Data Godzina Temat Wykładowca Koszt Formularz rejestracji
17.11.2020 09:00 -13:00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie Agnieszka Kisielewska 220 zł/osobaKup szkolenie
18.11.2020 15:00-17:15 Ponadpodstawowa szkoła kształcąca w zawodach w dobie zmian programowych Grzegorz Telok 89 zł/osobaKup szkolenie
19.11.2020 15:30-17:45 Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego w świetle obowiązujących przepisów prawa Anna Telok 89 zł/osobaKup szkolenie
25.11.2020 15:00 - 17:15 Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - higiena produkcji w dobie Covid-19, system HACCP
jako podstawowe narządzie do tworzenia procedur zapewniających bezpieczeństwo żywności i żywienia
Aneta Radłowska-Działo 220 zł/osobaKup szkolenie
26.11.2020 9:00-13:00 Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem Tomasz Dziubiński 220 zł/osobaKup szkolenie
03.12.2020 14:00 -17:00 Rola i zadania dyrektora – przy ocenie pracy i ocenie dorobku zawodowego nauczyciela Jolanta Gruchlik 220 zł/osobaKup szkolenie
07.12.2020 16:00-17:30 Emocje pod kontrolą. Inteligencja emocjonalna w praktyce Piotr Kilańczyk 59 zł/osobaKup szkolenie
10.12.2020 15:30- 18:30 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- wpsółpraca nauczyciela prowadzącego i wspierającego Lucyna Maculewicz 220 zł/osobaKup szkolenie
15.12.2020 18:30 - 20:00 Kompetencje cyfrowe w pracy pedagogicznej – narzędzioteka nauczyciela. Dorota Podorska 89 zł/osobaKup szkolenie
17.12.2020 10:00- 13:00 Zasady prowadzenia akt osobowych w placówce. Elektronizacja akt osobowych. Agnieszka Kisielewska 220 zł/osobaKup szkolenie
07.01.2021 14:00 - 16:15 Dokumentacja przebiegu nauczania – zasady prowadzenia Grzegorz Telok 89 zł/osobaKup szkolenie
11.01.2021 18:30 - 20:00 Aby czasu nie zmarnować i sił nie roztrwonić, czyli o narzędziach do samosprawdzających się testów Dorota Podorska 59 zł/osobaKup szkolenie
12.01.2021 16:00-17:30 Kompetencje kluczowe jako wymagania XIX wieku Piotr Kilańczyk 59 zł/osobaKup szkolenie
20.01.2021 10:00- 13:00 Ruch kadrowy w oświacie. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego Agnieszka Kisielewska 220 zł/osobaKup szkolenie
27.01.2021 15:30-18:30 Zmodernizowany System Informacji Oświatowej w okresie pandemii koronawirusa Tomasz Straszkiewicz 220 zł/osobaKup szkolenie
29.01.2021 16:00 - 19:00 Pracownicze Plany Kapitałowe z uwzględnieniem aspektów oświaty Iwona Nowak-Przybylska 220 złKup szkolenie
04.02.2021 14:00 - 16:15 Organizacja praktyk zawodowych w ponadpodstawowych szkołach zawodowych Grzegorz Telok 89 zł/osobaKup szkolenie
11.02.2021 15:30-19:30 Kształtowanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości uczniów Jolanta Misztal 89,00 złKup szkolenie
18.02.2021 18:30 - 20:00 O co chodzi z tym Genially? – wstęp do pracy z programem Dorota Podorska 59 zł/osobaKup szkolenie
18.03.2021 18:30-20:00 Zaprojektuj genialne lekcje z Genially Dorota Podorska 59,00 złKup szkolenie

X