Harmonogram szkoleń

Home / Harmonogram szkoleń
Data Godzina Temat Wykładowca Koszt Formularz rejestracji
14.04.2021 14:00 - 17:00 Zadania i obowiązki dyrektora związane z awansem nauczycieli - szkolenie warsztatowe Jolanta Gruchlik 249 zł/osobaKup szkolenie
15.04.2021 14:00 - 17:00 Ocena pracy dyrektora szkoły/ placówki Jolanta Gruchlik 289 zł/osobaKup szkolenie
21.04.2021 14:00 - 17:00 Konkurs na stanowisko dyrektora - koncepcja pracy dyrektora Jolanta Gruchlik 249 zł/osobaKup szkolenie
29.04.2021 15:00 - 17:15 Organizacja praktyk zawodowych – projekt edukacyjny – zasady organizacji, nowoczesne metody nauczania zawodu. Grzegorz Telok 220 zł/osobaKup szkolenie
10.05.2021 14:00- 17:00 Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – krok po kroku. Szkolenie warsztatowe. Dokumenty - przygotowanie i weryfikacja Jolanta Gruchlik 249 zł/osobaKup szkolenie
11.05.2021 15:00 - 17:15 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. Grzegorz Telok 220 zł/osobaKup szkolenie
11.05.2021 09:00 - 14:00 Prawo zamówień publicznych- zamówienia publiczne do 130 000 złotych. Marcin Sobota 289 zł/osobaKup szkolenie
13.05.2021 15:00- 17:15 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole kształcącej w zawodzie. Grzegorz Telok, Magdalena Bielenin 220 zł/osobaKup szkolenie
18.05.2021 09:00- 12:00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Oświacie Agnieszka Kisielewska 249 zł/osobaKup szkolenie
20.05.2021 15:00- 17:15 Kreowanie wizerunku placówki oświatowej. Metody promocji szkół kształcących w zawodach. Grzegorz Telok 220 zł/osobaKup szkolenie
25.05.2021 9:00- 12:00 Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych w 2021 roku Agnieszka Kisielewska 249 zł/osobaKup szkolenie

X