Postępowanie administracyjne

Home / Szkolenia dla Administracji / Postępowanie administracyjne

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

W naszej ofercie szkoleń dla pracowników administracyjnych placówek oświaty dostępny jest kurs dotyczący postępowania administracyjnego. Omawiane zagadnienia będą dotyczyć stosowania aktualnych przepisów regulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczących systemu oświaty.

Do kogo kierujemy szkolenia z postępowania administracyjnego?

Adresatem naszych szkoleń z postępowania administracyjnego są wszyscy pracownicy administracyjni placówek oświatowych, tj. księgowi, kadrowi, specjaliści ds. płac oraz pracownicy sekretariatu. Wiedzę i umiejętności niezbędne do swojej pracy wyniosą z nich również dyrektorzy szkół i ich zastępcy, kuratorzy oraz urzędnicy podmiotów samorządowych, które są odpowiedzialne za nadzorowanie szkół i przedszkoli.

Czego nauczysz się na szkoleniu z postępowania administracyjnego dla oświaty?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z przepisami związkowymi w szerokim ujęciu z uwzględnieniem przepisów ustawy o systemie oświaty. W czasie szkoleń omawiane są szczegółowo bardzo zróżnicowane zagadnienia z tego zakresu.

Czego dowiedzą się uczestnicy szkoleń EduEdukacja z zakresu postępowania administracyjnego?

  • Poznają swoje obowiązki dotyczące stosowania do ogólnych zasad w postępowaniu administracyjnym.
  • Zapoznają się z terminami niezbędnymi do prawidłowego rozumienia i przeprowadzania postępowania administracyjnego.
  • Dowiedzą się, jakich zasad należy przestrzegać podczas prawidłowo przebiegającego postępowania dowodowego.
  • Nauczą się, w jaki sposób należy prawidłowo budować decyzję i postanowienie administracyjne. W tym zagadnieniu poruszone zostaną również ewentualne błędy, jakie mogą wystąpić w orzeczeniach.

Omówienie postępowań

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób powinny przebiegać typowe dla oświaty postępowania administracyjne. Dotyczą one najczęściej nadania awansu zawodowego nauczycielowi, wykreślenia z listy słuchaczy osób uczęszczających do szkół dla dorosłych, udzielania zezwolenia lub odmowy na indywidualny tryb nauczania lub też podjęciu decyzji o udzieleniu wsparcia socjalnego.

Kto prowadzi nasze szkolenia?

Każde szkolenie z zakresu administracji w oświacie prowadzone jest przez specjalistów, którzy posiadają praktyczne doświadczenie i wiedzę z zakresu omawianego zagadnienia.

X