march, 2021

16mar15:3018:30Zmodernizowany System Informacji OświatowejSzkolenie online- WEBINARIUMKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej
mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają
dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, pracowników wydziału oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, osób odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji oraz pozostałych osób zainteresowanych tematem SIO.

Dowiecie się Państwo, jak sprawnie posługiwać się aplikacją SIO, poznacie strukturę wprowadzanych informacji, praktyczne
aspekty funkcjonowania poszczególnych modułów, zapoznacie się ze szczegółowymi zasadami działania systemu, poznacie
odpowiedzi na nurtujące pytania.

Szkolenie realizowane przez Platformę ClickMeeting, każdy uczestnik otrzymuje link do zalogowania się na szkoleniu.

Program Szkolenia

 

 1. Aktualny stan prawny na rok szkolny 2020/2021 (przypomnienie i krótkie omówienie aktualnych przepisów prawa)
 2. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2021 rok według stanu na 30 września 2020 r.
  3. Odpowiedzialność i obowiązki organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2 – dane o subwencji oświatowej (i pozostałe dane).
  4. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły za poprawność danych w SIO dotyczących subwencji oświatowej.
  5.Omówienie modułów programu SIO i zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe – przegląd informacji wprowadzanych przez Dyrektorów z wykorzystaniem platformy szkoleniowej MEiN.
 3. Obowiązki organów prowadzących oraz zadania szkół i placówek oświatowych – kontrola szkół przez organ prowadzący.
  7. Analiza danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły: uczniowie, nauczyciele, dane zbiorcze i inne.
  8. Weryfikacja danych wprowadzanych do SIO, modyfikowanie i poprawianie błędów.
  9. Niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL- sposób postępowania.
  10.Weryfikacja danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
  11. Procedura dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań  organu rejestrującego szkołę w RSPO.
  12. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
  13. Strefa pracownika i narzędzia pomocy.
  14. Kontrola zgodność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej  ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli.
  15. Bezpieczeństwo danych osobowych  i obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.
  16.Pytania uczestników szkolenia.

Time

15:30 - 18:30

Koszt Szkolenia

249,00 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf).
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Edukator

Praktyk, pracownik/współpracownik placówek oświatowych, doświadczony wykładowca w zakresie prawa oświatowego, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji niejawnych i inspektor ochrony danych osobowych. Prowadził m.in. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej, ochrony danych osobowych, wdrażania systemów komputerowych w instytucjach administracji państwowej,

w zakresie prawa oświatowego szkolenia dotyczące protokołowania zebrań rady pedagogicznej  i nadzoru pedagogicznego oraz szkolenia na zlecenie urzędów pracy i programów unijnych. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych                z zagadnieniami informatycznymi.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul.Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

biuro@eduedukacja.pl

Marta Zając tel. 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X