november, 2019

21nov(nov 21)14:0022(nov 22)15:00!!!Zmiany w karcie nauczyciela!!!Zamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

„Nadzór pedagogiczny w polskim prawie oświatowym”
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat zadań związanych z nadzorem
pedagogicznym w świetle obowiązujących przepisów prawa, unormowanie wiedzy w zakresie
realizacji zadań dyrektora szkoły związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem planu nadzoru (ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitoring) oraz
sprawozdania z realizacji planu. Przygotowanie przykładowej dokumentacji dotyczącej planowania
i realizacji zadań związanych z nadzorem pedagogicznym prowadzonym w szkole.
„Zmiany w karcie nauczyciela”
Celem szkolenia jest poznanie przepisów prawa dotyczących zmian w ustawie – Karta
Nauczyciela. Szkolenie będzie miało formę wykładu opisującego i wyjaśniającego uczestnikom kolejne
zagadnienia, przeplatanego pytaniami aktywizująco-sprawdzającymi.

Program Szkolenia

21.11.2019r. „Nadzór pedagogiczny w polskim prawie oświatowym”
– Analiza przepisów prawa w zakresie nadzoru pedagogicznego
– Zadania dyrektora szkoły związane z realizacją zadań związanych z nadzorem pedagogicznym
– Ewaluacja główne wartości i założenia
– Analiza wymagań państwa, czyli co jest ważne w szkole
– Projektowanie ewaluacji wewnętrznej
– Przykładowe sposoby realizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole
– Dokumentowanie realizacji zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego
– Pytania uczestników, dyskusja, wymiana doświadczeń

22.11.2019r. „Zmiany w karcie nauczyciela”
1. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela dotyczące:
– Awansu zawodowego
– Oceny pracy nauczycieli
– Wynagrodzenia nauczycieli
„Nadzór pedagogiczny
w polskim prawie oświatowym”
„Zmiany w karcie nauczyciela”
– Czasu pracy nauczycieli
– Zatrudniania nauczycieli
– Kar dla nauczycieli
2. Indywidualne konsultacje z trenerem

Time

14:00 - 15:00

Koszt Szkolenia

680 zł/osoba – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia

Edukator

Ceniony wykładowca, z-ca dyrektora Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wcześniej wizytator Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej oraz Strategii Nadzoru Pedagogicznego, edukator, nauczyciel. Współpracuje
z Politechniką Gdańską prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry menedżerskiej oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykłada prawo oświatowe w Instytucie studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X