may, 2021

27may09:0014:00Prawo zamówień publicznych- zamówienia publiczne do 130 000 złotych.Szkolenie online- webinariumKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

W styczniu 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych  wymusza to na jednostkach sektora publicznego wdrożenie nowych zasad i procedur wewnętrznych zgodnych z aktualnymi przepisami. Jedną z nowych pozycji w PZP od stycznia 2021 r. jest pojawienie się nowego progu zamówień w ramach którego nie stosuje się ustawy PZP. Nowy próg zastąpił zamówienia publiczne do 30 000 euro. Ustawodawca ze względu na przejrzystość wydatkowania środków publicznych wymusza na Zamawiającym aby nie stosując PZP stosował zasady wynikające, min. z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami wprowadzonymi przez PZP.

Podczas szkolenia zostaną omówione również zasady tworzenia umów przy zamówieniach publicznych oraz zapisy
w regulaminach wewnętrznych, które zabezpieczą zamawiającego przed zarzutem niegospodarności. Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów oraz materiały szkoleniowe.

Program Szkolenia

1. Nowe zasady PZP.
a) Jakie zasady zostały wprowadzone nowelizacją PZP w zakresie „małych zamówień publicznych”?
2. Wyłączenie kwotowe stosowania PZP – kwota 130 000 złotych netto jako nowy próg.
3. Jak należy szacować wartość zamówienia?
a) Czym jest zaniżenie zamówienia, a czym podział zamówienia?
b) Łączenie zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy.
c) Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia – naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4. Wewnętrzne progi w regulaminach – jakie zastosować?
a) Czy wewnętrzne regulaminy w jednostce są potrzebne?
b) Jak dokumentować zamówienia do 130 000złotych?
c) Jakie wewnętrzne procedury warto wprowadzić przy zamówieniach do 130 000 zł.
5. Propozycje zapisów w regulaminach wewnętrznych.
a) Co warto zawrzeć w regulaminie?
b) Szacowanie zamówienia.
c) Procedura „poszukiwania” wykonawcy.
d) Procedura wyłonienia wykonawcy.
6. Rejestr zamówień publicznych.
7.Zasada konkurencyjności.
9. Umowy w zamówieniach do 130 000 złotych.
a) Jakie zapisy wprowadzić do umów.
b) Postanowienia umowne obligatoryjne i fakultatywne.
c) Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy przy zamówieniach do 130 000 złotych.
10. Pytania uczestników.

Event Details

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • KOMPUTER
  • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
  • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera – zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Time

09:00 - 14:00

Koszt Szkolenia

289,00 zł / os

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w formie online oraz imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Edukator

Marcin Sobota – z wykształcenia prawnik z wieloletnim doświadczeniem w samorządzie  terytorialnym (zajmował się opiniowaniem i tworzeniem umów cywilnych, opracowywaniem dokumentacji przetargowej, brał udział w komisjach przetargowych). Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego i prywatnego z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony praw autorskich. Współpracuje ze związkami zawodowymi w województwie łódzkim, śląskim, mazowieckim i opolskim.

Autor i współautor regulaminów wewnętrznych z zakresu prawa zamówień publicznych dla instytucji publicznych w tym dla instytucji kultury (regulaminy, procedury do 30 000 euro). Audytor z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, autor rozdziałów podręcznika dla uczestników dialogu społecznego pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”, „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul.Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl, tel. 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X