march, 2024

27mar09:0012:00Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej. Prawidłowe rozporządzanie środkamiSzkolenie on - line na platformie ClickMeeting

Informacje o Szkoleniu

Zdobądź wiedzę jak prawidłowo dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówimy z
uczestnikami zasady zarządzania ZFŚS, uwzględniając najnowsze przepisy i prawidłowe, zgodne z prawem
wykorzystanie środków w ramach ZFŚS

 

Termin: 19.02.2024 09:00 – 12:00

Program Szkolenia

➢ Regulacje prawne dotyczące tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.
➢ Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
➢ Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w świetle obowiązujących norm.
➢ ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników.
➢ Warunki wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli.
➢ Kryteria wypłaty środków z ZFŚS. Badanie kryterium socjalnego osób uprawnionych.
➢ Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych
➢ Obowiązki Dyrektorów szkół w zakresie ZFŚS.
➢ Tworzenie regulaminu ZFŚS – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
➢ Udział komisji socjalnych w gospodarowaniu środków ZFŚS.
➢ Odpowiedzialność za naruszenia ustawy o ZFŚS.
➢ Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie problematyki ZFŚS.

Time

Location

Szkolenie on - line na platformie ClickMeeting

Koszt Szkolenia

Cena: 369 zł

w cenie: materiały, konsultacja z edukatorem

Edukator

Agnieszka Kisielewska – prawnik, trener, posiada bogate doświadczenie zawodowe, ekspert i praktyk z zakresu
prawa pracy w tym dziedzinie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
naliczania wynagrodzenia za pracę oraz innych należności ze stosunku pracy.

Kontakt

Monika Cieśla – specjalista ds. szkoleń kadry oświatowej
Tel. 882 571 273
e-mail: edu@eduedukacja.pl

Comments are closed.

X