october, 2021

21oct09:0015:00Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacieTczew, Gościniec nad Wisłą

Informacje o Szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych kwestii związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Oświacie. Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej oraz warsztatowej. Omówiony zostanie zestaw konkretnych przykładów dotyczących ZFŚS, składający się z pytań i odpowiedzi. Przytoczone zostaną przykłady przygotowane przez trenera, poszerzone o pytania uczestników. Uczestnicy będą mieli także możliwość indywidulanych konsultacji z trenerem oraz otrzymają wzory dokumentów niezbędnych do tworzenie ZFŚS np. wzory regulaminów. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników oświaty, głównie dyrektorów, wicedyrektorów, osób odpowiedzialnych za ZFŚS w danej placówce oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Program Szkolenia

 

 1. Regulacje prawne dotyczące tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 3. Tworzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 4. Uprawnienia osób na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 5. ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników
 6. Warunki wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli
 7. Kryteria  wypłaty środków z ZFŚS
 8. Badanie  kryterium socjalnego  osób uprawnionych
 9. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej  liczby zatrudnionych
 10. Strony uczestniczące w działalności socjalnej
 11. Obowiązki Dyrektorów szkół w zakresie ZFŚS
 12. Tworzenie regulaminu ZFŚS – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
 13. Udział komisji socjalnych w gospodarowaniu środków ZFŚS
 14. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy o ZFŚS
 15. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie problematyki ZFŚS
 16. Przykłady i ćwiczenia
 17. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

Event Details

Time

09:00 - 15:00

Location

Tczew, Gościniec nad Wisłą

Koszt Szkolenia

380zł/osoba – cena obejmuje materiały szkoleniowe (wzory dokumentów), przerwę kawową, obiad, konsultacje z trenerem. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Edukator

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji)  oraz studiów podyplomowych (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej). Długoletni pracownik administracji państwowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, od ponad 20 lat zajmuje zagadnieniami z zakresu prawa pracy. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w wielu seminariach poświęconych  zagadnieniom prawa pracy. Od kilkunastu lat jako wykładowca i trener współpracuje z licznymi firmami. Prowadzi  szkolenia z tematyki prawa prac z uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązujących przepisach oraz projektów legislacyjnych. Ekspert i praktyk w dziedzinie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, naliczania wynagrodzenia za pracę oraz innych należności ze stosunku pracy. Komunikatywna,  w sposób przystępny oraz praktyczny przekazuje  wiedzę. Cieszy się dużym uznaniem słuchaczy.

 

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl

tel. 880 544 057

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X