may, 2021

28may09:0012:00Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacieSzkolenie online- WEBINARIUMKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

 

Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych kwestii związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Oświacie, z uwzględnieniem najnowszych zmian jakie miały miejsce w 2020 roku, a także planowanych zmian w 2021 r. Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej oraz warsztatowej. Omówiony zostanie zestaw konkretnych przykładów dotyczących ZFŚS, składający się z pytań i odpowiedzi. Przytoczone zostaną przykłady przygotowane przez trenera, poszerzone o pytania uczestników. Uczestnicy będą mieli także możliwość indywidulanych konsultacji z trenerem oraz otrzymają wzory dokumentów niezbędnych do tworzenie ZFŚS np. wzory regulaminów.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników oświaty, głównie dyrektorów, wicedyrektorów, osób odpowiedzialnych za ZFŚS w danej placówce oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Podczas szkolenia jesteście Państwo anonimowi, co sprzyja łatwości w zadawaniu pytań.

Program Szkolenia

 

 1. Regulacje prawne dotyczące tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 3. Tworzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 4. Uprawnienia osób na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 5. ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników
 6. Warunki wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli
 7. Kryteria  wypłaty środków z ZFŚS
 8. Badanie  kryterium socjalnego  osób uprawnionych
 9. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej  liczby zatrudnionych
 10. Strony uczestniczące w działalności socjalnej
 11. Obowiązki Dyrektorów szkół w zakresie ZFŚS
 12. Tworzenie regulaminu ZFŚS – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
 13. Udział komisji socjalnych w gospodarowaniu środków ZFŚS
 14. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy o ZFŚS
 15. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie problematyki ZFŚS
 16. Przykłady i ćwiczenia
 17. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

Event Details

Time

09:00 - 12:00

Koszt Szkolenia

249,00 zł

Edukator

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji)  oraz studiów podyplomowych (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej). Długoletni pracownik administracji państwowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, od ponad 20 lat zajmuje zagadnieniami z zakresu prawa pracy. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w wielu seminariach poświęconych  zagadnieniom prawa pracy. Od kilkunastu lat jako wykładowca i trener współpracuje z licznymi firmami. Prowadzi  szkolenia z tematyki prawa prac z uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązujących przepisach oraz projektów legislacyjnych. Ekspert i praktyk w dziedzinie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, naliczania wynagrodzenia za pracę oraz innych należności ze stosunku pracy. Komunikatywna,  w sposób przystępny oraz praktyczny przekazuje  wiedzę. Cieszy się dużym uznaniem słuchaczy.

 

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul.Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl

tel. 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X