january, 2022

Zadania i obowiązki dyrektora związane z awansem nauczycieliZamów szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół oraz wszystkich nauczycieli zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat zadań dyrektora w zakresie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

Cele szczegółowe to zapoznanie Uczestników z:

  • przepisami prawa oświatowego regulującymi awans zawodowy nauczyciela, w tym:
  • warunkami, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego,
  • terminarzem podstawowych czynności obowiązujących w procedurach awansu zawodowego nauczycieli,
  • zadaniami i obowiązkami dyrektora wobec nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego,
  • sposobem opracowania i oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz procedurami odwoławczymi,
  • sposobem organizacji i przygotowania dokumentacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

 Po zakończeniu kształcenia uczestnik szkolenia:

  • Zdobędzie wiedzę na temat obowiązków i zadań wiązanych z awansem zawodowym nauczycieli;
  • Zdobędzie wiedzę dotyczącą opracowania i przygotowania dokumentacji komisji kwalifikacyjnej.

Program Szkolenia

I. Przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
II. Zadania i obowiązki dyrektora wobec nauczycieli na ścieżce awansu
III. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli
IV. Dokumentacja komisji kwalifikacyjnej
V. Podsumowanie
VI. Wskazówki praktyczne i konsultacje

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena uzgadniania indywidualnie

Edukator

Pracownik nadzoru pedagogicznego. Od 2004 r. do obecnie – wykładowca akademicki na studiach I i II stopnia- w tym studentów,  słuchaczy oraz  dyrektorów szkół/placówek. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z zarządzaniem i pedagogiką. Promotor prac licencjackich i dyplomowych. Posiada ukończone liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m. in: z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdolności i twórczości, oligofrenopedagogiki. Ekspert w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener kompetencji kluczowych, ewaluator,  edukator NOWA SZKOŁA.

Dodatkowe informacje

  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
  • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule (szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X