january, 2022

Zadania edukacyjno - wychowawcze przedszkolaZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Uczestnik:

 • uświadamia sobie prawdę, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • rozumie, że sukces edukacyjny dziecka w dużej mierze zależy od osoby nauczającej,
 • pogłębia świadomość i refleksję nad skutecznością określonych metod dydaktycznych i wychowawczych,
 • doskonali kompetencje w zakresie budowania relacji z dzieckiem,
 • poznaje wybrane sposoby radzenia sobie z dzieckiem w sytuacjach trudnych.

Program Szkolenia

 1. Granice w wychowaniu – jak je stawiać i ich strzec.
 1. Uczucia – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie.
 1. Zachęcanie dzieci do współpracy – motywowanie do współdziałania.
 1. Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 1. Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 1. Uwalnianie dzieci od narzuconych im ról w domu i w przedszkolu.
 1. Pomocna pochwała i zachęta, czyli o budowaniu realnego poczucia własnej wartości dziecka.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, dyplomowany nauczyciel z szerokim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się zarządzaniu w oświacie, prowadzeniu szkoleń z nowoczesnych strategii nauczania – uczenia się, w tym z zakresu: oceniania kształtującego, naurodydaktyki, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształcenia emocjonalnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych, autorka, współautorka publikacji i materiałów szkoleniowych, w tym poradnika ORE: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X