january, 2022

Wychowanie do wartości przez kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw dzieciZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Dyrektor/Nauczyciel

  • poznaje wizję aksjologiczną wpisaną w podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • poznaje istotę kompetencji obywatelskich,
  • tworzy profil kompetencyjny przedszkolaka w wyżej wymienionym zakresie,
  • wskazuje efektywne sposoby rozwijania kompetencji obywatelskich dzieci w wieku przedszkolnym, projektuje działania służące rozwijaniu obywatelskich

i patriotycznych postaw dzieci.

Program Szkolenia

  1. Wizja aksjologiczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  1. Kompetencje obywatelskie w przedszkolu – wiedza, umiejętności i postawy dzieci.
  1. Profil kompetencyjny przedszkolaka rozwijającego kompetencje obywatelskie.
  1. Efektywne sposoby rozwijania kompetencji obywatelskich dzieci w wieku przedszkolnym.
  1. Działania służące rozwijaniu obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, dyplomowany nauczyciel z szerokim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się zarządzaniu w oświacie, prowadzeniu szkoleń z nowoczesnych strategii nauczania – uczenia się, w tym z zakresu: oceniania kształtującego, naurodydaktyki, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształcenia emocjonalnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych, autorka, współautorka publikacji i materiałów szkoleniowych, w tym poradnika ORE: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X