october, 2020

26oct09:0015:00Wsparcie psychologiczne ucznia po długotrwałej izolacji.Szkolenie stacjonarneTczewZapisz się na szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Adresatami szkolenia mają być pedagodzy i psychologowie szkolni oraz inni nauczyciele zainteresowani pogłębieniem tematyki w tym zakresie.

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wpływu izolacji społecznej oraz przedłużającego się stresu na funkcjonowanie ucznia.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi z przewagą ćwiczeń warsztatowych.

Cel Szkolenia

Cel główny: Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wpływu izolacji społecznej oraz przedłużającego się stresu na funkcjonowanie ucznia.

Cele szczegółowe:
• pogłębienie wiedzy na psychospołecznych skutków długotrwałej izolacji,
• przeanalizowanie na jakie sygnały ostrzegawcze mogą wskazywać na problemy emocjonalne inne trudności adaptacyjne,
• zapoznanie z elementami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy,
• przećwiczenie skutecznych strategii prowadzenia rozmowy z uczniem i jego rodziną
• omówienie tematów, które mogą zostać wykorzystane podczas warsztatów psychologicznych,
• wypracowanie efektywnych sposobów pomocy uczniom.

Zagadnienia:
• Czym jest sytuacja trudna
• Wpływ przewlekłego stresu a funkcjonowanie psychofizyczne ucznia
• Psychologiczne następstwa długotrwałej izolacji
• Rozpoznawanie objawów przemocy domowej
• Elementy TSR w pracy pedagoga i psychologa szkolnego
• Warsztaty psychologiczne budujące relacje – czyli jak pracować z uczniem – wspólne wypracowanie programu zajęć

Metody pracy: dyskusja grupowa, miniwykłady, scenki i elementy psychodramy, praca w oparciu o studia przypadków, praca w parach i grupach, ćwiczenia interakcyjne.

Program Szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia, kwestie organizacyjne
2. Ćwiczenie integracyjne
3. Poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników
4. Psychologiczne skutki długotrwałej izolacji – miniwykład i dyskusja grupowa
5. Omówienie problemów z jakimi nauczyciele mogą się stykać w swojej pracy – studia przypadków
6. Założenia TSR – miniwykład + ćwiczenia
7. Efektywna komunikacja z uczniem – elementy psychodramy
8. Tworzenie scenariuszy warsztatów psychologicznych – praca w podgrupach
9. Dbanie o własne emocje – miniwykład, dyskusja grupowa
10. Posumowane zajęć

Time

09:00 - 15:00

Location

Tczew

Koszt Szkolenia

Cena: 249 zł (w cenę wliczona jest przerwa kawowa, obiad materiały w wersji elektronicznej).

Edukator

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, trener, socjoterapeuta, terapeuta EMDR, absolwentka szkolenia TSR stopień 1. Na co dzień pracuje w Centrum Rehabilitacji Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdyni oraz w gabinecie prywatnym. Od 4 lat w ramach założonego przez siebie Studia Psychologicznego prowadzi szkolenia dla nauczycieli i innych specjalistów. Współautorka trzech książek dotyczących pracy z dziećmi. Stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, konferencjach i szkoleniach.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 8882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X