january, 2022

Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnegoZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Uczestnik:

  • poznaje strukturę, założenia filozoficzne i pedagogiczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • w toku krytycznej analizy dokumentu formułuje dyspozycje do własnej pracy z dziećmi,

poznaje aspekty i narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program Szkolenia

  1. Struktura podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  1. Założenia filozoficzne nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  1. Założenia pedagogiczne nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  1. Zadania przedszkola i sposoby ich realizacji.
  1. Ocenianie wspierające w wychowaniu przedszkolnym.
  1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, dyplomowany nauczyciel z szerokim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się zarządzaniu w oświacie, prowadzeniu szkoleń z nowoczesnych strategii nauczania – uczenia się, w tym z zakresu: oceniania kształtującego, naurodydaktyki, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształcenia emocjonalnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych, autorka, współautorka publikacji i materiałów szkoleniowych, w tym poradnika ORE: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X