november, 2021

24nov16:0019:00Twórcze metody pracy uwzględniające rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowychZapisz się na szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli, odnoszące się do najnowszych wytycznych polityki oświatowej MEN.

Na szkoleniu nauczyciele poznają mechanikę pracy rozwojowej i proaktywnej. Uczestnicy nauczą się jak kształtować właściwe postawy wychowawcze oraz jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

Cel Szkolenia

CEL   OGÓLNY 

–   Poznanie twórczych metod i form pracy

–  Kształtowanie umiejętność pracy z emocjami i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

CELE   SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciele :

  1. Poznają specyfikę współczesnych zmian cywilizacyjnych warunkujących postawy współczesnej młodzieży
  2. Rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne
  3. Potrafią wykorzystywać kreatywność w różnych obszarach własnej pracy z młodzieżą
  4. Organizują proces uczenia się swoich uczniów, z nastawieniem na postawy proaktywne
  5. Rozpoznają i wskazują na czynniki decydujące o sukcesie działania ludzkiego mózgu
  6. Rozpoznają i kontroluje czynniki decydujące o właściwym budowaniu stanów emocjonalnych

Program Szkolenia

 

TREŚCI NAUCZANIA

Komunikacja w relacjach z innymi•     Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej

•    Mowa ciała  w szkole

•     Rozmowy z rodzicami

•    Przestrzeń jako element komunikacji

Postawy kreatywne

 

·     Działania na rzecz twórczego myślenia

·     Sposoby stosowanie technik rozwijających kreatywność na lekcjach

·     Czynniki psychofizyczne wspierające rozwój twórczego myślenia

Jak organizować pracę mózgu, czyli o warsztacie pracy uczniów

 

•     Organizowanie przestrzeni do nauki

•    Jak radzić sobie z negatywnym oddziaływaniem na pracę mózgu telefonów, komputerów i stresu

•    Koncentracja i zarządzanie pracą mózgu

Kompetencje emocjonalne  •   Kształtowanie kompetencji emocjonalnych

•   Działanie w sferze odczytywania i rozumienia emocji

•   Ekspresja emocjonalna

•   Sposoby radzenia sobie z emocjami

Kryzysy i konflikty w szkole•   Mechanika zachowań problemowych

•   Sytuacje graniczne- jak sobie z nimi radzić

•   Praca z krytyką

Time

16:00 - 19:00

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 109 zł

Czas: 4 godziny dydaktyczne

Szkolenie stacjonarne odbędzie się jeśli zbierze się grupa

Edukator

Doktor nauk humanistycznych posiadający siedmioletnie doświadczenie nauczycielskie, uzyskane jako nauczyciel historii na różnych etapach edukacyjnych. Od kilku lat zajmuję się rozwojem osobistym i coachingiem  (certyfikowany coach  International Coaching Community).  Specjalizuje się w szkoleniach miękkich realizowanych dla branży oświatowej, obejmujących szczególnie zagadnienia zarządzania zmianą, zarządzania czasem, kierowania zespołem, technik komunikacji, systemów motywacyjnych, wystąpień  publicznych, czy autoprezentacji. Współpracując z wieloma firmami szkoleniowymi, ośrodkami rozwoju edukacji, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli i różnorodne szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie

Ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl

tel. 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X