december, 2020

09dec09:0013:00SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEMSzkolenie online- WEBINARIUMKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie ma na celu poszerzenie dotychczasowej wiedzy uczestników o kontroli zarządczej w szczególności nt. standardów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, samooceny pracowników oraz sprawozdania o zapewnianiu systemu kontroli zarządczej.

Zapoznanie uczestników szkolenia z planowanymi kierunkami zmian w kontroli zarządczej w latach 2020-2021, wynikającymi z projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Zaprezentowanie rozwiązań w zakresie organizacji kontroli zarządczej w jednostkach oraz wymiana doświadczeń. Dobre praktyki i analiza przypadków w zakresie formułowania celów i określania mierników i wskaźników ich realizacji.

 

Program Szkolenia

1.   Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.

2.   Pojęcie kontroli zarządczej i jego ewaluacja – nowa definicja.

3.   Cele kontroli zarządczej.

4.   Przyczyny i cele wprowadzania zmian w organizacji kontroli zarządczej.

5.   Zakres kontroli zarządczej.

6.   Poziomy kontroli zarządczej.

7.   Elementy kontroli zarządczej.

8.   Organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

9.   Standardy kontroli zarządczej.

10. Wyznaczanie celów i rozliczenie ich wykonania.

11. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej – analiza przypadku.

12. Obowiązki w kontroli zarządczej.

13. Ocena kontroli zarządczej.

14. Odpowiedzialność w kontroli zarządczej.

15. Rola kierownika jednostki w systemie kontroli zarządczej.

16. Samoocena – analiza przypadku.

17.  Zmiany w kontroli zarządczej oraz terminy ich obowiązywania na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

 

 

Event Details

Adresatem szkolenia są:

Kadra zarządzająca, audytorzy, pracownicy rządowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (w tym szkół, przedszkoli, ministerstw, urzędów wojewódzkich, placówek służby zdrowia, jednostek kultury), których kompetencje dotyczą realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą oraz zarządzania ryzykiem.

Time

09:00 - 13:00

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia220 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe   (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem),  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłane pocztą tradycyjną  po szkoleniu.

 

Edukator

Tomasz Dziubiński – wykładowca, trener w zakresie kontroli zarządczej, audytor wewnętrzny. Posiada 23 letnie praktyczne doświadczenie szkoleniowe, w tym ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie kontroli zarządczej i controllingu.

Zdobył wieloletnie doświadczenie praktyczne z zakresu controllingu i nadzoru właścicielskiego, jako członek organów spółek kapitałowych, zarówno prywatnych jak i JSSP, a także podmiotów NGO. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Realizuje szkolenia z zakresów: zarządzania, controllingu, analizy finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne wykładowcy m.in. z przedmiotów: Controlling, Zarządzanie finansami, Analiza finansowa.

Absolwent szkoły trenerów Brainstorm certyfikowanej przez Krakowską Szkołę Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył kurs pedagogiczny dla asystentów. Laureat II Ogólnopolskiego Konkursu Challenge Management w Katowicach – I miejsca w kategoriach: Planowania Strategicznego oraz Systemu Kontroli Zarządczej.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA  Akademia Rozwoju  Kadr Oświatowych
e-mail:
edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X