january, 2022

System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem rozliczenia subwencji oświatowejZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cel główny:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zasad wprowadzania i przetwarzania danych systemu informacji oświatowej z uwzględnieniem zasad rozliczania subwencji oświatowej na rok 2022

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi związanymi z systemem informacji oświatowej
 • Poznanie obowiązków osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość w zakresie informacji oświatowej
 • Zapoznanie uczestników z procedurami wprowadzania i przetwarzania danych dot. informacji oświatowej w systemie teleinformatycznym
 • Zaznajomienie uczestników ze standardami zarządzania systemem informacji oświatowej
 • Zaznajomienie uczestników z zasadami naliczania subwencji oświatowej na 2022 r.

Po zakończeniu szkolenia  uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z systemem informacji oświatowej
 • Zdobędzie wiedzę na temat zakresu obowiązków i metod wprowadzania oraz przetwarzania danych do systemu teleinformatycznego systemu informacji oświatowej na przykładzie testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN
 • Zdobędzie wiedzę możliwą do wykorzystania przy organizacji procedury zarządzania informacją oświatową
 • Pozna zasady działania testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN
 • Zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w praktyce w zakresie rozliczania subwencji ogólnej na rok 2022

Program Szkolenia

 

      Wprowadzenie do podstaw prawnych systemu informacji oświatowej

 • Ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietni 2011 r., tj. z dnia 1 marca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r., poz. 584)

      Zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość

 • zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu
 • odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej
 • organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez podmioty oświatowe
 • Opis modułów z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN
 • przetwarzanie danych moduł – WNIOSKI, UŻYTKOWNICY
 • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł – ODDZIAŁY
 • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł- UCZNIOWIE
 • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł – NAUCZYCIELE
 • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł – DANE ZBIORCZE
 • wprowadzanie i zmiana danych moduły dla JST

      Zadania i obowiązki wynikające z organizacji roku szkolnego 2021/2022

 • uzupełnienie i aktualizacja informacji o uczniach i nauczycielach
 • obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania danych do naliczania subwencji na rok 2022
 • objaśnienia dotyczące rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

     Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji

 • wymagania techniczne
 • terminarz
 • odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów
 • najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem
 • możliwe aktualizacje w bazie RSPO
 • platforma internetowego wsparcia

     Konsultacje indywidualne – odpowiedzi na pytania

Time

(2022)

Edukator

Doświadczony wykładowca z zakresu SIO, nauczyciel dyplomowany, praktyk, pracownik i współpracownik placówek oświatowych, doświadczony wykładowca w zakresie prawa oświatowego, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, specjalista ds. ochrony informacji niejawnych posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie działalności organizacji pozarządowych. Posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy zawierającego elementy prawa oraz informatyki.

Dodatkowe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X