january, 2022

Sygnalista w szkole - ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa UniiZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cel główny:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w kontekście Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Urz.UE L z 2019 r., Nr 305, s. 17).

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi związanymi z ochroną osób zgłaszających naruszenie prawa Unii.
 • Poznanie obowiązków pracodawcy w związku z wdrożeniem procedur wewnętrznych.
 • Zapoznanie uczestników z procedurami zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.
 • Zaznajomienie uczestników ze standardami zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości.

Po zakończeniu szkolenia  uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z ochroną danych osób zgłaszających naruszenie prawa.
 • Zdobędzie wiedzę możliwą do wykorzystania przy wdrażaniu procedur wewnętrznych w miejscu pracy.
 • Pozna przykładowe procedury wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w oparciu o normę ISO 37002.

Zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w praktyce w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa i podjęcia działań następczych.

Program Szkolenia

Wprowadzenie do tematyki naruszeń prawa

 • Regulacje prawne związane z ochroną danych osób zgłaszających naruszenie prawa
 • Podstawowe pojęcia związane z naruszeniem prawa
 • Rodzaj zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa
 • Zakres zgłoszeń związanych z naruszeniem prawa
 • Przepisy karne w związku z utrudnianiem zgłoszenia, podjęciem działań odwetowych, ujawnienia nieprawniczych informacji, nie wdrożeniem procedur dotyczących zgłoszeń wewnętrznych.

Procedury zgłoszeń na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych (norma ISO 37002)

Wskazówki dla organizacji w zakresie zakładania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości z następującymi wynikami:

 • wspieranie i ułatwianie zgłaszania wykroczeń
 • wspieranie i ochrona sygnalistów i innych zaangażowanych stron
 • zapewnienie doniesienia o wykroczenia są rozpatrywane w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie
 • doskonalenie kultury organizacyjnej i zarządzania
 • zmniejszenie ryzyka wykroczenia
 • Ochrona danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa
 • Ochrona danych osobowych – środki prawne, techniczne, organizacyjne
 • Ryzyka związane ze zgłoszeniem naruszeń prawa w związku z ujawnieniem danych osobowych osoby/zgłaszających naruszaniem prawa

Przykładowa dokumentacja związana z wdrożeniem procedur zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.

 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
 • Upoważnienie osób przyjmujących zgłoszenie oraz zajmujących się działaniami następczymi
 • Obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane
 • Analiza ryzyka związana z ujawnieniem danych osoby zgłaszającej naruszenie prawa
 • DPIA

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie i uzależniona od liczny uczestników

Edukator

Nauczyciel dyplomowany, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, mediator sądowy z długoletnim doświadczeniem i praktyką, specjalista IT, audytor systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001

Dodatkowe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X