january, 2024

18jan09:0012:00Standardy Ochrony Małoletnich "Ustawa Kamilka"Szkolenie stacjonarne w siedzibie Edu-Consulting, ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

Informacje o Szkoleniu

15.02.2024 r. To ważna data dla dyrektorów placówek oświatowych, organów prowadzących szkoły, samorządów i
instytucji państwowych. Tego dnia wchodzą w życie zapisy ustawy z dn. 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – tzw. ustawa Kamilka. Zapisy ustawy nakładają wiele nowych
obowiązków min. opracowanie i wdrożenie procedur związanych ze standardami ochrony małoletnich, analiza
zdarzeń, procedury w zakresie niebieskiej karty, wymogi bezpiecznej relacji z małoletnimi oraz plany wsparcia
małoletnich.

 

 

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie merytorycznej i praktycznej wiedzy w przystępnej i atrakcyjnej formie.

Cele:

  1. Wyjaśnienie – dlaczego trzeba wprowadzać standardy ochrony małoletnich?
  2. Przekazanie informacji kogo dotyczą zmiany prawne.
  3. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości podmiotów zobowiązanych w zakresie nowych obowiązków ustawowych.
  4. Poprawa bezpieczeństwa małoletnich,
  5. Podnoszenie kompetencji osób realizujących zadania ustawowe.
  6. Omówienie koniecznych do wprowadzenia procedur.

Program Szkolenia

W czasie szkolenia zostaną przedstawione informacje i praktyczne wskazówki.

Program szkolenia:

➢ Nowy system ochrony małoletnich – podstawy faktyczne wprowadzania zmian w systemie prawnym.
➢ Wyniki raportów o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych oraz w sieci.
➢ Nowe obowiązki dyrektorów placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i organów
prowadzących w kontekście zmian w prawie odnośnie ochrony małoletnich.
➢ Wymogi w zakresie kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z nieletnimi odnośnie
niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
➢ Opracowanie wzorcowej dokumentacji w zakresie Standardów Ochrony Małoletnich.

Time

09:00 - 12:00

Location

Szkolenie stacjonarne w siedzibie Edu-Consulting

ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

Koszt Szkolenia

Cena: 390 zł

W ramach szkolenia zapewniamy materiały, gotowe dokumenty i przykłady dostosowań, wykwalifikowanego edukatora oraz imienne zaświadczenie doskonalenia zawodowego.

Po przesłaniu zgłoszenia na adres edu@eduedukacja.pl wystawiamy fakturę z 14-dniowym terminem płatności w przypadku zgłoszenia przez placówkę.

Osoby indywidualne prosimy o dokonanie płatności oraz przesłanie potwierdzenia płatności na:

PKO BP
52102017780000240201485770

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie

Józefa Piłsudskiego 29
82-500 Kwidzyn, Polska

NIP 5811886201

 

Edukator

Edukator, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, działa od 7 lat w placówkach
oświatowych w zakresie przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa danych, ochrony
danych osobowych, Jest współautorem rekomendacji dla MEN w zakresie procedur bezpieczeństwa w szkole,
współautor treści i trenerem w projekcie wojewódzkim przeciwdziałającym przemocy dotykającej dzieci, koordynator ds. Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, wykładowca wyższej uczelni, audytor.

Kontakt

Monika Cieśla – specjalista ds. szkoleń

tel. 882 571 273

@: edu@eduedukacja.pl

www.eduedukacja.pl

 

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dedykowanego, według Państwa potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X