january, 2020

10jan09:0015:00Samorządowe jednostki budżetowe – finansowe aspekty zamknięcia roku 2019r.Tczew, Gościniec nad WisłąZamów szkolenie

Cel Szkolenia

 

Uczestnikom zostanie przekazane prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych
w celu sporządzenia sprawozdań finansowych według obowiązującego stanu prawnego
oraz udokumentowanie wymogu z kontroli zarządczej w zakresie wiarygodności sprawozdań.

Program Szkolenia

1. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku obrotowego

– ustalenie harmonogramu działań zmierzających do zamknięcia ksiąg 

   rachunkowych

– rozliczenie i zatwierdzenie udzielonych i otrzymanych dotacji

– korekta odpisu na ZFŚS

2.  Dokonanie księgowań, które zgodnie z przepisami szczególnymi podlegają
 wykonaniu na koniec roku budżetowego

            – odsetki od zobowiązań i należności

            – odpisy aktualizujące wartość należności

            – środki pieniężne na wydzielonym rachunku dochodów

            – zaangażowanie wydatków

            – umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnie  

              prawnych      

 

3. Udokumentowanie inwentaryzacji i powiązanie jej z odpowiednimi kontami ksiąg rachunkowych –
art. 27 ustawy o rachunkowości

– omówienie wzorów protokołów z przeprowadzonej inwentaryzacji 

   metodą weryfikacji , a w szczególności kont: „011”,  „020” oraz 

   zobowiązań i należności

– udokumentowanie rozliczonej i zatwierdzonej inwentaryzacji metodą

   spisu z natury

– rozliczenie i weryfikacja poniesionych nakładów inwestycyjnych     –    konto  „080”

 

4.  Koszty i przychody na przełomie roku

– rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

– zastosowanie konta „300” w rozliczeniu kosztów na koniec roku

– korekty sprawozdań Rb28S, Rb27S , RbN i RbZ

5.  Ujęcie zdarzeń  po dniu bilansowym  i korygowanie błędów

6.  Zasady uzgodnień sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych
z  księgami rachunkowymi

 

Time

09:00 - 15:00

Location

Tczew, Gościniec nad Wisłą

Koszt Szkolenia

380,00 zł

Kontakt

tel. 880 544 057

e-mail: szkolenia@eduedukacja.pl

 

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X