january, 2022

Rzetelna i skrupulatna dokumentacja szkolna - przewodnik dyrektoraZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Rada szkoleniowa przeznaczona jest dla dyrektorów, pracowników administracyjnych oraz nauczycieli. Celem szkolenia jest uzmysłowienie pracownikom szkoły zasobów dokumentów, na których pracują, wagi ich aktualizacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Podczas rady uczestnicy dowiedzą się jak prosto i efektywnie prowadzić dokumenty szkolne

Program Szkolenia

1. Dokumenty pierwotne placówki ( w tym akt założycielski, statut)
2. Dokumentacja przebiegu nauczania
programy
arkusze ocen
dziennik lekcyjny i pozalekcyjny
dokumentacja wychowawcy klasy
regulamin wycieczek i wyjść
3. Dokumentacja kadrowa ze szczególnym uwzględnieniem akt personalnych
4. Dokumentacja finansowa szkoły
5. Dokumentacja dotycząca bazy i warunków BHP
6. Konsultacje z trenerem, odpowiedź na nurtujące pytania

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Trener, edukator kadry oświatowej. Pani Jolanta jest magistrem pedagogiki w zakresie nauczania początkowego UMK Toruń, ukończyła studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej AWF Poznań, Pedagogiki zdolności i twórczości UMK Toruń, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z Organizacji i zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i w zakresie kwalifikacji do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel dyplomowany, do roku 2004 nauczyciel, od 2004 starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ponadto edukator Nowej Szkoły 1000/2/B, ekspert MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, trener programu Jak uczyć uczniów uczenia się, ewaluator, koordynator wypoczynku dzieci i młodzieży

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X