march, 2022

23mar14:3017:30Rola i zadania dyrektora – przy ocenie pracy i ocenie dorobku zawodowego nauczycielaSzkolenie OnlineSzkolenie on - line na platformie ClickMeetingKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy lub jej uporządkowania na temat oceny pracy nauczyciela i oceny  dorobku zawodowego.

Uczestnik podczas szkolenia:

  • Usystematyzuje wiedzę dotyczącą oceny pracy nauczyciela i oceny dorobku zawodowego zgodnie z przepisami prawa,
  • Nabędzie umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
  • Nabędzie umiejętność wykorzystania ewaluacji pracy własnej i jej wyników do doskonalenia pracy szkoły/placówki.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik:

  • Zdobędzie wiedzę na temat przepisów prawa związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego nauczycieli.
  • Zdobędzie wiedzę dotyczącą opracowania, trybu odwoławczego oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli.

Program Szkolenia

I. Przepisy prawne dotyczące oceny pracy i oceny dorobku zawodowego
II. Tryb dokonywania oceny pracy/oceny dorobku
III. Tryb postępowania odwoławczego
IV. Zakres informacji zawartych w ocenie pracy/ocenie dorobku zawodowego
V. Ewaluacja pracy – doskonalenie pracy szkoły
VI. Podsumowanie
VII. Wskazówki praktyczne i konsultacje

Time

14:30 - 17:30

Location

Szkolenie on - line na platformie ClickMeeting

Koszt Szkolenia

280 zł/osoba –  cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z Edukatorem oraz zaświadczenie odbycia szkolenia wydane przez akredytowaną Placówkę wg wymagań  § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Edukator

Pracownik nadzoru pedagogicznego. Od 2004 r. do obecnie – wykładowca akademicki na studiach I i II stopnia- w tym studentów,  słuchaczy oraz  dyrektorów szkół/placówek. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z zarządzaniem i pedagogiką. Promotor prac licencjackich i dyplomowych. Posiada ukończone liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m. in: z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdolności i twórczości, oligofrenopedagogiki. Ekspert w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener kompetencji kluczowych, ewaluator,  edukator NOWA SZKOŁA.

Dodatkowe informacje

  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
  • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X