january, 2022

Rada Szkoleniowa - dziecko z autyzmem w szkoleZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, nauczycieli  pracujących lub zamierzających podjąć pracę z dzieckiem autystycznym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zaburzeń ze spectrum autyzmu i Zespołu Aspergera oraz przybliżenie ich istoty. Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy poznają w jaki sposób dziecko spostrzega świat, jak dziecko komunikuje się z otoczeniem i jak reagować na te komunikaty. Poznają zasady pracy z dzieckiem podczas lekcji.

Edukatorka odpowie na pytania dotyczące indywidualnych problemów oraz potrzeb Państwa placówki. Udzieli praktycznych wskazówek, jak postępować w konkretnych sytuacjach.

Program Szkolenia

1. Charakterystyka osób ze spektrum zaburzeń rozwojowych
2. Autyzm wprowadza zmysły w błąd – zobrazowanie zagadnienia
3. Część praktyczna/warsztatowa – zobaczyć świat oczami dziecka ze spektrum zaburzeń rozwojowych
4. Analiza zachowania dziecka ze spektrum zaburzeń rozwojowych
5. Jak zmotywować dziecko do pracy na lekcji?
6. Otwarta dyskusja na temat problemów z jakimi borykają się nauczyciele podczas pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń rozwojowych. Wypracowanie zasad pracy
7. Podsumowanie
8. Konsultacje z edukatorem – odpowiedź na nurtujące pytania

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Wieloletni praktyk, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny pracujący z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jest dyplomowanym nauczycielem aktywnym zawodowo od 2006r. Od 2009r. jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Drogowskaz Serc”. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), oraz Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dzieci z autyzmem, podczas których szkoli rodziców, nauczycieli, stażystów i praktykantów w zakresie wszechstronnego stymulowania rozwoju dzieci z autyzmem.

Przez kilka lat pracowała pod superwizją prowadząc terapię z dziećmi z zaburzeniami zachowania i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Stowarzyszeniu SNOA w Kwidzynie oraz w Centrum Diagnozy i Terapii i Zaburzeń Rozwojowych (CdiT). W 2014r. była superwizorem w przedszkolu znajdującym się w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Barcicach w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Początki Najważniejsze” -w ramach którego nadzorowała i szkoliła terapeutów.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X