january, 2022

Przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiSzkolenia prowadzimy w całej Polsce. W zależności od Państwa potrzeb: Przeprowadzimy je u Państwa w szkole/placówce Bezpłatnie zarezerwujemy atrakcyjne miejsceZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Proces nauczania jest procesem, który ze względu na różnorodność uczniów, wymaga zastosowania indywidualizacji. Nasza rada ma na celu zapoznanie Państwa z zagadnieniem indywidualizacji procesu nauczania, a także ma pomóc wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń szkoły w tym zakresie. Po szkoleniu będą Państwo potrafili zaplanować oraz przeprowadzić proces dydaktyczny zgodnie z potrzebami uczniów.

Program Szkolenia

1. Podstawy prawne indywidualizacji wymagań w procesie nauczania.

2. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na preferencje ucznia i strategie uczenia się (test inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera).

3. Indywidualizacja procesu kształcenia ze względu na cele, treści i wymagania kształcenia.

4. Formy indywidualizacji – praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

5. Metody i narzędzia rozpoznawania możliwości i potrzeb uczniów

6. Analiza doświadczeń własnych szkoły i porównanie ich z przykładami dobrej praktyki

7. O sprawiedliwym traktowaniu, czyli jak efektywnie pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

8. Metody pracy na lekcji uwzględniające potencjał i ograniczenia uczących się

9. Sposoby pracy z grupą zróżnicowaną – uczeń zdolny, uczeń niepełnosprawny.

Time

Termin ustalamy indywidualnie z placówką

Location

Szkolenia prowadzimy w całej Polsce. W zależności od Państwa potrzeb: Przeprowadzimy je u Państwa w szkole/placówce Bezpłatnie zarezerwujemy atrakcyjne miejsce

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Edukator, dyrektor szkoły, nauczyciel, koordynator zespołu nauczycieli, prowadzi warsztaty dla rodziców, szkolenia z barier komunikacyjnych. Ukończyła warsztaty przygotowujące do realizacji programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” oraz liczne szkolenia i warsztaty w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882-571-273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X