september, 2019

24sep09:0015:00Profesjonalny sekretariat szkolny.TczewZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do pracowników sekretariatów szkolnych oraz dla osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie na tym stanowisku. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady planowania pracy sekretariatu, regulacje prawne normujące prace sekretarskie w tym prawo pracy oraz prawo oświatowe. Trener szczegółowo omówi wybrane rodzaje dokumentacji z praktyki szkolnej, najczęstsze problemy w pracach sekretarskich oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Program Szkolenia

  1. Planowanie pracy sekretariatu
  2. Rejestracja i obieg dokumentów, załatwianie spraw, korespondencja biurowa, dokumentacja poufna
  3. Kierowanie sekretariatem
  4. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły
  5. Regulacje prawne dotyczące dokumentacji szkolnej z uwzględnieniem najnowszych zmian
  6. Dokumentacja szkolna
  • aktualne przepisy
  • księga ewidencji dzieci
  • księga uczniów
  • ruch uczniów
  • arkusze ocen
  • sprostowania
  • duplikaty (opłaty)
  • odpisy, kopie
  • wydawanie świadectw i legitymacji
  • rejestry wydawanych dokumentów
  1. Dokumentacja sekretariatu – pisanie zarządzeń, wydawanie decyzji administracyjnych
  2. Omówienie wzorów dokumentów
  3. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych
  • korespondencja biurowa zewnętrzna i wewnętrzna
  • obieg dokumentów
  • dokumentacja zastrzeżona
  1. Gromadzenie i przechowywanie akt
  2. Archiwizacja danych – gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej
  3. Rzeczowy wykaz akt
  4. Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją
  • instrukcja kancelaryjna
  • instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
  • przykładowa instrukcja kancelaryjna
  1. Elementy prawa pracy i kwestii kadrowych niezbędnych w pracy sekretariatu szkolnego
  2. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych –podstawowe akty prawne dotyczące zatrudniania pracowników w szkole
  3. Indywidualne konsultacje  

Time

09:00 - 15:00

Location

Tczew

Koszt Szkolenia

380 zł/osoba  – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem, catering. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie doskonalenia zawodowego

Edukator

TRENER  – mgr pedagogiki, absolwent studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, od 2010 roku wykładowca na AHE w Łodzi. Ekspert MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego, trener programu „ Jak uczyć uczniów uczenia się”. Osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe, które w sposób rzeczowy łączy z posiadaną wiedzą. Uznany trener i mówca.

Kontakt

EDU-EDUKACJA  Akademia Rozwoju  Kadr Oświatowych Sp. z o.o.
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X