january, 2022

Prawo zamówień publicznych w placówkach oświatowychKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

W styczniu 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych  wymusza to na jednostkach sektora publicznego wdrożenie nowych zasad i procedur wewnętrznych zgodnych z aktualnymi przepisami. Jedną z nowych pozycji w PZP od stycznia 2021 r. jest pojawienie się tzw. „zamówień bagatelnych” które mają zastąpić zamówienia publiczne do 30 000 euro. Ustawodawca ze względu na przejrzystość wydatkowania środków publicznych wprowadza nowe progi przetargowe, które wymuszą na zamawiających stosowanie odmiennych niż dotychczas reguł.

Zamówienia bagatelne są w pewnym stopniu kontynuacją zamówień do 30 000 euro z dodatkiem nowych wytycznych.

Celem szkolenia, pn. „Nowe zamówienia do 50 000  zł. i zamówienia „bagatelne” jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami wprowadzonymi przez PZP.

Podczas szkolenia zostaną omówione również zasady tworzenia umów przy zamówieniach publicznych oraz zapisy w regulaminach wewnętrznych, które zabezpieczą zamawiającego przed zarzutem niegospodarności.

Program Szkolenia

1 . Nowe zasady PZP.

a) Jakie zasady zostały wprowadzone nowelizacją PZP w zakresie „małych zamówień publicznych”

2. Wyłączenie kwotowe stosowania PZP.

a) Nowe progi wyłączające stosowanie ustawy PZP.

3. Jak należy szacować wartość zamówienia?

a) Czym jest zaniżenie zamówienia, a czym podział zamówienia?

b) Łączenie zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy.

c) Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia.

d) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w zamówieniach bagatelnych.

4. Co oznacza pojęcie „zakup jednorazowy”?

5. Jak „kupować” do 50 000 złotych?

a) Wewnętrzne progi do 50 000 złotych – jakie zastosować?

b) Jak dokumentować zamówienia do 50 000 złotych?

c) Jakie wewnętrzne procedury warto wprowadzić przy zamówieniach do 50 000 zł.

6. Czy regulaminy wewnętrzne są konieczne w jednostce? Propozycje zapisów w regulaminach wewnętrznych.

a) Co warto zawrzeć w regulaminie?

b) Szacowanie zamówienia.

c) Procedura „poszukiwania” wykonawcy.

d) Procedura wyłonienia wykonawcy.

7. Co to jest zamówienie „bagatelne”?

8. Jakie zasady z PZP dotyczą zamówień w przedziale 50 000 – 130 000 zł.?

9. Jak dokumentować „postępowania bagatelne”?

a) Gdzie umieścić ogłoszenie o zamówieniu publicznym w progu 50 000 – 130 000 – rola BIP.

10. Rejestr zamówień publicznych.

11. Zasada konkurencyjności, a zamówienia „bagatelne”.

12. Umowy w zamówieniach „bagatelnych”.

a) Jakie zapisy wprowadzić do umów.

b) Postanowienia umowne obligatoryjne i fakultatywne.

c) Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy przy zamówieniach „bagatelnych”.

13. Pytania uczestników.

more

Event Details

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • KOMPUTER
  • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
  • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera – zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Time

(2022)

Edukator

Marcin Sobota – z wykształcenia prawnik z wieloletnim doświadczeniem w samorządzie  terytorialnym (zajmował się opiniowaniem i tworzeniem umów cywilnych, opracowywaniem dokumentacji przetargowej, brał udział w komisjach przetargowych). Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego i prywatnego z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony praw autorskich. Współpracuje ze związkami zawodowymi w województwie łódzkim, śląskim, mazowieckim i opolskim.
Autor i współautor regulaminów wewnętrznych z zakresu prawa zamówień publicznych dla instytucji publicznych w tym dla instytucji kultury (regulaminy, procedury do 30 000 euro). Audytor z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, autor rozdziałów podręcznika dla uczestników dialogu społecznego pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”., „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul.Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl

tel. 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X