january, 2021

29jan16:0019:00Pracownicze Plany Kapitałowe z uwzględnieniem aspektów oświatySzkolenie online- WEBINARIUMKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób musiała zaoferować swoim pracownikom Pracowniczy Plan Kapitałowy. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, od 1 lipca 2020 r. – zatrudniające co najmniej 20 osób, natomiast od 1 stycznia 2021 r. wszyscy pozostali przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych.

Cel Szkolenia

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe założenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych oraz informacje na temat wpłat do PPK i ich naliczanie w wynagrodzeniach. Ponadto, trener wyjaśni jaką wybrać instytucję finansową, jak zarządzać środkami zgromadzonymi w PPK i wiele innych zagadnień w tym zakresie.

Program Szkolenia

 1. Podstawowe założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 2. Od kiedy PPK zaczną obowiązywać?
 3. Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 4. Wpłaty dokonywane do PPK i zasady ich naliczania w wynagrodzeniach:
 • składniki wchodzące w podstawę do naliczenia składek,
 • obliczanie kwoty uprawniającej do niższej składki,
 • potrącenia składek a inne tytuły do potrąceń,
 • obowiązki podatkowe i wobec ZUS,
 • liczenie terminów określonych w ustawie.
 1. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
 2. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
 3. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika.
 4. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonany na wniosek uczestnika PPK.

Event Details

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
 KOMPUTER
 STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera – zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome
 System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Time

16:00 - 19:00

Koszt Szkolenia

220,00 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie papierowej.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym
w formularzu zgłoszeniowym.

Edukator

Praktyk z 25-letnim stażem w zawodzie, od 22 lat główny księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo – Księgowej.
Prowadzi szkolenia oraz kursy szkoleniowe od 18 lat. Współpracowała z wieloma firmami w całej Polsce.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
tel: 882 571 273, e-mail: edu@eduedukacja.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X