october, 2019

18oct15:3020:00Praca z uczniem zdolnymKwidzyn, sala szkoleniowa przy ul. Piłsudskiego 29Zamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

CEL OGÓLNY
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzę oraz umiejętności dotyczących pracy z uczniem zdolnym. Ważnym elementem szkolenia jest odwołanie się do rozwiązań praktycznych, które służyć mają rozwijaniu własnych zdolności nauczycieli oraz stanowić mogą gotowy zestaw narzędzi do wykorzystania w pracy z uzdolnieniami uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Na poziomie wiedzy uczestnik szkolenia :
Pozna istotę uzdolnień uczniów
Dowie się jakie czynniki warunkują rozwój uzdolnień
Poszerzy swoją wiedzę dotyczącą stosowania narzędzi rozwojowych
Pozna różnorodne czynniki decydujące o efektywności pracy z uczniem zdolnym

Na poziomie umiejętności uczestnik szkolenia :
Potrafił będzie ustalać sposoby pracy z uczniem zdolnym
Posługiwać się będzie różnymi formami i narzędziami rozwojowymi
Będzie umiał kształtować własną kreatywność i atrakcyjność form pracy
Będzie zarządzał czynnikami decydującymi o optymalnych warunkach pracy

Na poziomie postaw uczestnik szkolenia:
Będzie rozpoznawał potrzeby i oczekiwania ucznia zdolnego
Będzie świadomy mechanizmów społecznych i psychologicznych decydujących
o funkcjonowaniu ucznia zdolnego w zespole klasowym
Będzie gotowy na reagowanie na różne zachowania i postawy uczniów
Będzie w swojej pracy zawodowej chętnie i skutecznie pracował z uczniem zdolnym

Program Szkolenia

1. Charakterystyka uzdolnień
2. Dobieranie metod do zadań / celów pracy z uczniem zdolnym
3. Neurodydaktyczne aspekty pracy z uzdolnieniami
4. Kreatywność jako sposób na rozwijanie potencjału uczniów zdolnych
5. Warsztat kreatywności ( metafora, analogia, skojarzenia)
6. Coachingowe metody pracy rozwojowej
7. Organizacja warunków uczenia i ich wpływ na efektywność pracy z uczniem
8. Techniki i narzędzia diagnostyczno-rozwojowe ( ćwiczenia praktyczne)
9. Konsultacje indywidualne z trenerem – analiza przypadków

Time

15:30 - 20:00

Location

Kwidzyn

sala szkoleniowa przy ul. Piłsudskiego 29

Koszt Szkolenia

150 zł/osoba – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia

Edukator

Doktor nauk humanistycznych posiadający sześcioletnie doświadczenie nauczycielskie, uzyskane jako nauczyciel historii w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Od kilku lat zajmuję się rozwojem osobistym i coachingiem (certyfikowany coach  International Coaching Community).  Specjalizuje się w szkoleniach miękkich realizowanych dla branży oświatowej, obejmujących szczególnie zagadnienia zarządzania zmianą, zarządzania czasem, kierowania zespołem, technik komunikacji, systemów motywacyjnych, wystąpień  publicznych, czy autoprezentacji. Współpracując z wieloma firmami szkoleniowymi, ośrodkami rozwoju edukacji prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli i różnorodne szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, dzieci i rodziców

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X