january, 2022

PRACA METODĄ PROJEKTUZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Praca metodą projektu jest jedną z najbardziej użytecznych i ciekawych metod, która umożliwia rozwój umiejętności kluczowych takich jak przyjmowanie odpowiedzialności, twórcze myślenie, samodzielne uczenie się, planowanie i organizacja pracy czy podejmowanie decyzji i osiąganie celów opisanych w podstawie programowej. CEL SZKOLENIA Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego przygotowania, planowania i realizacji projektów edukacyjnych w oparciu o praktyczne przykłady.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

1. Słuchacze nabędą podstawową wiedzę na temat ciekawych projektów edukacyjnych dostosowanych do wieku ucznia

2. Uczestnicy posiądą umiejętności w zakresie planowania organizacji i realizacji projektów edukacyjnych z uczniami

3. Kursanci otrzymają informację na temat form i metod pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego

Czas trwania – 4 godziny dydaktyczne –

Program Szkolenia

1. Metoda projektu: wstęp, założenia, cele, zalety, cechy dobrych projektów

2. Etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu

3. Formy pracy i metody, aspekt wychowawczy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego

4. Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów

5. Rola nauczyciela w pracy z projektem edukacyjnym

6. Raportowanie działań uczniów w trakcie realizacji projektu edukacyjnego

7. Indywidualne konsultacje z trenerem

Szkolenie warsztatowe w grupach do 20 osób
Szkolenie w formie wykładu w grupach powyżej 20 osób

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Blisko 8 lat na stanowisku dyrektora Niepublicznego Żłobka. Wykładowca w szkołach policealnych oraz prywatnych centrach edukacyjnych i rozwojowych. Szkoleniowiec posiadający umiejętność stosowania urozmaiconych strategii nauczania oraz stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu projektów edukacyjnych, stosowaniu innowacyjnych metod stymulujących rozwój dziecka. Sprawnie posługuje się narzędziami z zakresu technologii komputerowej.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X