january, 2022

Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?Zamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cel główny:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy możliwej do praktycznego zastosowania na temat przepisów zmieniających zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z dniem 01. 01. 2022 r., w odniesieniu do naliczania wynagrodzeń nauczycieli uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.

 

Cele szczegółowe:

 • Zdobycie wiedzy na temat zmian w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze skutkiem od 01. 01. 2022 r. – tzw. Polski Ład w naliczaniu wynagrodzeń nauczycieli.
 • Zdobycie wiedzy możliwej do wykorzystania w celu podjęcia optymalnego dla siebie wyboru metody opodatkowania w związku z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela w jedynym lub kilku miejscach pracy.
 • Zdobycie wiedzy na temat zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji wykonywania zawodu nauczyciela przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia z ZUS.
 • Zdobycie wiedzy na temat wprowadzonych zmian w zakresie oświadczeń podatkowych mających wpływ na naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz wymiar miesięcznego uposażenia.

Po zakończeniu szkolenia  uczestnik:

 • Zna i potrafi odnaleźć przepisy podatkowe dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od dnia 01.01. 2022 r. – tzw. Polski Ład.
 • Rozumie zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wykonywania zawodu nauczyciela oraz ich skutków w odniesieniu do nauczycieli- emerytów oraz nauczycieli zatrudnionych w więcej niż 1 miejscu pracy.
 • Potrafi dokonać świadomego i najbardziej optymalnego dla swojej sytuacji  wyboru oświadczenia podatkowego składanego płatnikowi w celu naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Program Szkolenia

 1. Polski Ład – zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem korekty Ministerstwa Finansów w zasadach i terminach przekazywania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych mających wpływ na wysokość uposażenia – ulga dla klasy średniej, PIT 2. Co wybrać, aby nie stracić?
 • omówienie zmian w zakresie przepisów prawa dot. Polskiego Ładu w naliczaniu wynagrodzeń nauczycielskich z uwzględnieniem korekty rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 stycznia 2022 r., ( Dz. U. z 2022 r., poz. 28);
 • elementy wynagrodzenia nauczyciela – wpłaty Polskiego Ładu na ich naliczanie i wysokość;
 • skutki Polskiego Ładu dla nauczyciela zatrudnionego u więcej niż 1 pracodawcy
 • skutki Polskiego Ładu dla nauczyciela- emeryta;
 • oświadczenia podatkowe w podatku dochodowym – jakie oświadczenia złożyć, aby nie stracić na Polskim Ładzie?;
 • ulga dla klasy średniej – czy się nauczycielowi opłaca?;
 • Skutki Polskiego Ładu dla rozliczenia rocznego PIT.
 1. Case study – omówienie przykładów praktycznych, pytania i konsultacje indywidualne z trenerem.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie z Placówką i uzależniona od liczby uczestników

 

Edukator

Praktykujący, długoletni i doświadczony główny księgowy dużego przedsiębiorstwa, specjalista w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowników systemu oświaty.

Dodatkowe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X