january, 2022

Pierwsza pomoc przedmedyczna - trening praktycznyZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Pierwsze cztery minuty są najważniejsze w ratowaniu życia i zdrowia poszkodowanych. Są to tak zwane „złote” minuty, kiedy nauczyciel lub inna osoba dorosła odpowiedzialna za życie podopiecznych może podjąć działanie. Im szybsza i sprawniejsza pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw nieszczęśliwego wypadku.
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników oświatowych do udzielenia pierwszej pomocy.

Program Szkolenia

MODUŁ I Wiadomości wstępne

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
2. Łańcuch ratunkowy
3. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
4. Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia)
5. Ocena przytomności
6. Udrożnienie dróg oddechowych
7. Ocena oddechu
8. Ocena oznak krążenia
9. Ocena oddechu
10. Wywiad
11. Ewakuacja
12. Wzywanie pomocy

MODUŁ II Rany i obrażenia ciała

1. Zasady postępowania z ranami
2. Postępowanie przy krwotoku z nosa (ćwiczenia)
3. Obrażenia poszczególnych części ciała (ćwiczenia)
4. Oparzenia

MODUŁ III Stany nagłe u dzieci

1. Gorączka
2. Odwodnienie
3. Napad drgawek
4. Astma oskrzelowa
5. Zatrucia
6. Cukrzyca
7. Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS)
8. Wstrząs

MODUŁ IV Wiadomości końcowe

1. Postępowanie w różnych sytuacjach
2. Pierwsza pomoc psychologiczna
3. Postępowanie z poszkodowanym agresywnym

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Instruktor, szkoleniowiec z zakresu pierwszej pomocy, ratownik pogotowia ratunkowego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego, pracownik centrum psychiatrii. Absolwent Powiślańskiej Szkoły Wyższej kierunków ratownik medyczny oraz pielęgniarz. Posiada długoletnie doświadczenie z zakresu pierwszej pomocy zdobyte podczas wykonywania pracy ratownika WOPR oraz pracy w zespołach wyjazdowych w pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym. Pracował m.in. w oddziale kardiochirurgicznym, a także w centrum psychiatrii.

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X