april, 2021

15apr10:0012:15Ocena pracy dyrektora szkoły/placówkiSzkolenie online- webinariumKup szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie dotyczy zakresu i treści oceny pracy dyrektora szkoły/placówki skierowane jest do:

– inspektorów/ kierowników referatów oświaty,

– przedstawicieli organu prowadzącego

Program Szkolenia

  1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oceny pracy dyrektora

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.),

– ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625).

  1. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
  2. Zakres informacji zawartych w ocenie pracy dyrektora.
  3. Tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy.

5. Wskazówki praktyczne, pytania.

more

Event Details

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

  • KOMPUTER
  • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
  • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera – zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Time

10:00 - 12:15

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 289 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie papierowej.

Edukator

Jolanta Gruchlik – pracownik nadzoru pedagogicznego. Wykładowca od 2004 r. dla studentów I i II stopnia, dla słuchaczy, dyrektorów szkół/placówek. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z zarządzaniem i pedagogiką. Promotor prac licencjackich i dyplomowych. Ukończone liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m. in: z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdolności i twórczości, oligofrenopedagogiki. Ekspert w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener kompetencji kluczowych, ewaluator,  edukator NOWA SZKOŁA.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul.Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

 

Skontaktuj się z nami:  

Marta Zając tel.880 544 057

szkolenia@eduedukacja.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X