january, 2022

Kształtowanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości uczniówZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Warsztat pokazuje mechanizmy myślenia, które prowadzą do twórczych i innowacyjnych efektów. Promuje nowe idee, nowe spojrzenie na edukację. Proponuje pakiet ćwiczeń, metod i technik wzbogacających nauczyciela, zarówno osobiście, jak również w sferze warsztatu pracy. Szkolenie służy rozwijaniu potencjału twórczego oraz elastyczności myślenia. Proponowane zadania i ćwiczenia nauczyciel może wykorzystać w swojej pracy z uczniami. Dlatego szkolenie jest kierowane do wszystkich grup nauczycieli.

Program Szkolenia

  1. Kształtowanie postawy kreatywności

  • definicje kreatywności,

  • czynniki wpływające na kształtowanie kreatywności,

  • bariery ( inhibitory ) kreatywności,

  • strategie, metody i techniki sprzyjające rozwijaniu kreatywności.

  1. Kształtowanie postawy innowacyjności

  • wyznaczniki innowacyjności i sposoby ich identyfikacji,

  • bariery innowacyjności i sposoby ich redukowania,

  • strategie, metody i techniki wspierające i stymulujące rozwój myślenia innowacyjnego.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, dyplomowany nauczyciel z szerokim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się zarządzaniu w oświacie, prowadzeniu szkoleń z nowoczesnych strategii nauczania – uczenia się, w tym z zakresu: oceniania kształtującego, naurodydaktyki, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształcenia emocjonalnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych, autorka, współautorka publikacji i materiałów szkoleniowych, w tym poradnika ORE: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X