january, 2022

Kształcenie kompetencji kluczowych zadaniem przedszkola i nauczycieliZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie dedykowane nauczycielom wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Uczestnik:

  • wymienia wszystkie kompetencje kluczowe zgodne

z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej,

  • opisuje znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych w życiu i w edukacji,
  • określa profil kompetencyjny absolwenta, człowieka radzącego sobie w otaczającym świecie, wskazuje sposoby kształtowania kompetencji kluczowych na zajęciach edukacyjnych.

Program Szkolenia

  1. Istota kompetencji kluczowych.
  1. Kompetencje kluczowe w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
  1. Znaczenie kompetencji kluczowych w życiu i edukacji.
  1. Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole / przedszkolu.
  1. Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, dyplomowany nauczyciel z szerokim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się zarządzaniu w oświacie, prowadzeniu szkoleń z nowoczesnych strategii nauczania – uczenia się, w tym z zakresu: oceniania kształtującego, naurodydaktyki, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształcenia emocjonalnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych, autorka, współautorka publikacji i materiałów szkoleniowych, w tym poradnika ORE: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X