november, 2019

16nov09:0015:00Kreatywne zajęcia, przedsiębiorczy uczniowie - kształtowanie postaw kreatywności i innowacyjności uczniówKwidzyn, sala szkoleniowa przy ul. Piłsudskiego 29Zamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Warsztat pokazuje mechanizmy myślenia, które prowadzą do twórczych
i innowacyjnych efektów. Promuje nowe idee, nowe spojrzenie na edukację. Proponuje pakiet ćwiczeń, metod i technik wzbogacających nauczyciela, zarówno osobiście, jak również w sferze warsztatu pracy. Szkolenie służy rozwijaniu potencjału twórczego oraz elastyczności myślenia. Proponowane zadania i ćwiczenia nauczyciel może wykorzystać w swojej pracy z uczniami. Dlatego szkolenie jest kierowane do wszystkich grup nauczycieli.

Program Szkolenia

1. Kompetencje kluczowe – definicje i istota.
2. Rola kompetencji kluczowych w żuciu oraz w procesie edukacji.
3. Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej
oraz w wymaganiach państwa wobec szkół i placówek.
4. Kształtowanie postawy kreatywności
definicje kreatywności,
czynniki wpływające na kształtowanie kreatywności,
bariery ( inhibitory ) kreatywności,
strategie, metody i techniki sprzyjające rozwijaniu kreatywności.
5. Kształtowanie postawy innowacyjności
wyznaczniki innowacyjności i sposoby ich identyfikacji,
bariery innowacyjności i sposoby ich redukowania,
strategie, metody i techniki wspierające i stymulujące rozwój myślenia innowacyjnego.
6. Sposoby rozwijania kreatywności i innowacyjności nauczycieli.

Time

09:00 - 15:00

Location

Kwidzyn

sala szkoleniowa przy ul. Piłsudskiego 29

Koszt Szkolenia

150 zł/osoba – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem. Uczestnicy mają zapewnioną przerwę kawową. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Edukator

Edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, dyplomowany nauczyciel z szerokim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się zarządzaniu
w oświacie, prowadzeniu szkoleń z nowoczesnych strategii nauczania – uczenia się,
|w tym z zakresu: oceniania kształtującego, naurodydaktyki, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształcenia emocjonalnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych, autorka, współautorka publikacji i materiałów szkoleniowych.

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X