january, 2022

Konstruowanie zadań i prac kontrolnych na przedmiotach humanistycznychZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat typów i rodzajów zadań na dowolnych przedmiotach.

Celem jest zdobycie przez nauczycieli nowych umiejętności z zakresu prawidłowego konstruowania zadań i prac kontrolnych w trybie zajęć teoretyczno-warsztatowych. Uczestnicy szkolenia wzbogacą swój warsztat pracy.

Nauczyciel po szkoleniu będzie potrafił wymienić typy i rodzaje zadań na dowolnych przedmiotach oraz będzie potrafił skonstruować zadania i prace kontrole zgodnie z obowiązującymi zasadami w oparciu o treści programowe z poszczególnych przedmiotów.

Czas szkolenia:  4 x 45 min.

Program Szkolenia

  1. Rodzaje i typy zadań kontrolnych.
  2. Zasady konstruowania prac kontrolnych.
  3. Wymagania edukacyjne, a taksonomia celów (Niemierki i Bloma).
  4. Omówienie przykładowych prac kontrolnych z dowolnych przedmiotów np. matematyczno-przyrodniczych (matematyki, geografii, fizyki, chemii, biologii na podstawie prac nauczycieli danej szkoły).
  5. Punktacja zadań.
  6. Konstruowanie przykładowych prac kontrolnych na podstawie wymagań podstaw programowych z danych przedmiotów.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia dla Rady Pedagogicznej – wg indywidualnego uzgodnienia z Placówką.

 

Edukator

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch długoletnich i doświadczonych nauczycieli dyplomowanych, konsultantów wojewódzkich, członków komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w procedurze awansu zawodowego, laureatów licznych nagród, w tym z zakresu koncepcji programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć.

Dodatkowe informacje

  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
  • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X