april, 2022

06apr14:3017:30Konkurs na stanowisko DYREKTORA - KONCEPCJA PRACYSzkolenie on - line na platformie ClickMeetingZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cel główny:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat regulaminu i procedur dotyczących konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie przepisów prawnych dotyczących konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki;
 • Opracowanie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora:
 • Umiejętność uzasadnienia przystąpienia do konkursu –   motywy/priorytety;
 • Przygotowanie diagnozy tj. stanu obecnego szkoły/placówki;
 • Projekcja zmian – zadania do zrealizowania.

Po zakończeniu kształcenia uczestnik szkolenia:

 • Zdobędzie wiedzę na temat konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki.
 • Zdobędzie wiedzę dotyczącą opracowania koncepcji pracy na stanowisko dyrektora.

 

Program Szkolenia

 1. Przepisy prawne dotyczące konkursu na stanowisko Dyrektora
 2. Opracowanie koncepcji pracy na stanowisku Dyrektora
 3. Podsumowanie
 4. Wskazówki praktyczne i konsultacje z Edukatorem

Time

14:30 - 17:30

Location

Szkolenie on - line na platformie ClickMeeting

Koszt Szkolenia

280 zł. /osoba – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z Edukatorem oraz zaświadczenie odbycia szkolenia wydane przez akredytowaną Placówkę wg wymagań  § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Czas szkolenia:

4x 45 min.

 

Edukator

Pracownik nadzoru pedagogicznego. Od 2004 r. do obecnie – wykładowca akademicki na studiach I i II stopnia- w tym studentów,  słuchaczy oraz  dyrektorów szkół/placówek. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z zarządzaniem i pedagogiką. Promotor prac licencjackich i dyplomowych. Posiada ukończone liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m. in: z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdolności i twórczości, oligofrenopedagogiki. Ekspert w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener kompetencji kluczowych, ewaluator,  edukator NOWA SZKOŁA.

Dodatkowe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X