june, 2021

01jun14:0017:00Konkurs na stanowisko dyrektora- koncepcja pracy dyrektoraSzkolenie online- webinariumKup szkolenie

Cel Szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie kandydatów do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej.  Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawne dotyczące konkursu na dyrektora oraz  przedstawiona zostanie koncepcja pracy na stanowisku dyrektora.

Szkolenie ma pomóc w zaktualizowaniu zagadnień związanych z konkursem na dyrektora oraz usystematyzowaniu wiedzy z tego zakresu. Głównym jego celem jest odpowiednie przygotowanie kandydata do konkursu na dyrektora.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób planujących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły czy placówki oświatowej.

Program Szkolenia

 1. Przepisy prawne dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017, poz. 1587 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017, poz. 1597 z późn. zm.)

 

 1. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora:
 • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu –   motywy/priorytety
 • Diagnoza – stan obecny szkoły, możliwości/zasoby
 • Obszary: dydaktyka, wychowanie i opieka, organizacja i zarządzanie
 • Projekcja zmian – zadania do zrealizowania
 • Współpraca
 • Podsumowanie

 

 1. Wskazówki praktyczne i konsultacje

Event Details

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DYCYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Time

14:00 - 17:00

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 249 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe   (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem),  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną  po szkoleniu.

Edukator

Jolanta Gruchlik – pracownik nadzoru pedagogicznego. Wykładowca od 2004 r. dla studentów I i II stopnia, dla słuchaczy, dyrektorów szkół/placówek. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z zarządzaniem i pedagogiką. Promotor prac licencjackich i dyplomowych. Ukończone liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m. in: z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdolności i twórczości, oligofrenopedagogiki. Ekspert w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, trener kompetencji kluczowych, ewaluator,  edukator NOWA SZKOŁA.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul.Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl

tel. 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X