january, 2022

Kompetencje interpersonalne nowoczesnego nauczyciela – jak zyskać szacunek i sympatię ucznówZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cele szkolenia: wzrost kompetencji zawodowych i społecznych, poznanie tajników zdobywania szacunku i sympatii wśród uczniów

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół i placówek

Korzyści: wzrost pewności siebie, kompetencji zawodowych i społecznych

Program Szkolenia

  1. Umiejętności interpersonalne
  2. Rozwijanie sprawności interpersonalnych
  3. Autentyzm przekonań i postaw
  4. Pojęcie i rola autorytetu. Czynniki kształtujące autorytet
  5. Istotne elementy konstytuujące nauczyciela
  6. Nauczyciel – translator
  7. Przyczyny nieporozumień w relacji nauczyciel-uczeń
  8. Szkoła jako miejsce do kreowania autorytetu nauczyciela
  9. Przykłady dobrych praktyk

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Z- ca dyrektora Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Magister fizyki, wcześniej wizytator Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej oraz Strategii Nadzoru Pedagogicznego, edukator, nauczyciel. Współpracuje z Politechniką Gdańską prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry menedżerskiej oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Trener ze względu na zajmowane stanowisko w województwie pomorskim prowadzi szkolenia otwarte. W przypadku organizacji rady szkoleniowej w województwie pomorskim następuje zmiana trenera (po wcześniejszym ustaleniu z placówką).

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X