october, 2019

07oct09:0015:00Kadry w oświacie z uwzględnieniem najnowszych zmian i podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczejTczew, Gościniec nad WisłąZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i placówek, specjalistów ds. kadr, sekretarzy oraz pozostałych pracowników zajmujących się kadrami.
Podczas szkolenia, w sposób praktyczny omówione zostaną wprowadzone zmiany prawne w zakresie prowadzenia kadr. Uczestnicy dowiedzą się jakich dokumentów wymagać, jak założyć nowe akta pracownicze, co podlegać będzie kontroli, na co zwrócić uwagę, żeby uniknąć formalnych nieporozumień z pracownikami oraz jak pogodzić nowe zmiany z obowiązującym już RODO.

Program Szkolenia

1. Zakres danych żądanych osobowych kandydatów do pracy i pracowników placówek oświatowych po zmianach obowiązujących od maja 2019 roku
2. Wymagania dotyczące akt osobowych pracowników obowiązujące od stycznia 2019 roku
– Kluczowe różnice w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
– Wymagane dokumenty w poszczególnych częściach
– Obowiązkowe oświadczenia oraz zgody pracowników,
– Uchybienia w zakresie szkoleń bhp i profilaktycznych badań lekarskich oraz przetwarzanie danych pracowników w ramach szkoleń organizowanych przez pracodawcę oraz profilaktycznych badań lekarskich
3. Wymogi formalno – prawne podstawowych dokumentów sporządzanych przy nawiązaniu stosunku pracy
4. Umowy cywilnoprawne zawierane w placówkach oświatowych a cechy stosunku pracy
– Konsekwencje wykroczeniowe przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej .
5. Zakres przedmiotowy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
oraz przetwarzanie danych osobowych do celów ZFŚS
7. E-zwolnienie od 1.12.2018 roku a usprawiedliwienie nieobecności w pracy
8. Ujawnianie danych w trakcie zatrudnienia a przestrzeganie RODO (listy obecności, strony internetowe szkoły)
9.Wymogi formalne świadectwa pracy obowiązujące od września 2019 roku
10. Mobbing w miejscu pracy i obowiązki pracodawcy
11.Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie czasu pracy w stosunku do pracowników niepedagogicznych
12. Zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych
od stycznia 2019 roku
13. Zmiany przechowywania akt pracowniczych obowiązujące od 1.01.2019 roku
16. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
17. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia.

Time

09:00 - 15:00

Location

Tczew, Gościniec nad Wisłą

Koszt Szkolenia

380 zł/osoba – cena obejmuje  materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia

Edukator

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa
i Administracji)  oraz studiów podyplomowych (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej). Długoletni pracownik administracji państwowej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, od ponad 20 lat zajmuje zagadnieniami z zakresu prawa pracy. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w wielu seminariach oświęconych  zagadnieniom prawa pracy. Od kilkunastu lat jako wykładowca i trener współpracuje z licznymi firmami. Prowadzi  szkolenia
z tematyki prawa prac z uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązujących przepisach oraz projektów legislacyjnych. Ekspert i praktyk w dziedzinie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, naliczania wynagrodzenia za pracę oraz innych należności ze stosunku pracy. Komunikatywna,  w sposób przystępny oraz praktyczny przekazuje  wiedzę. Cieszy się dużym uznaniem słuchaczy

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X