january, 2022

Jak wyrażać oczekiwania i zasady ,aby dzieci je respektowałyZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Nauczyciel:

  • uświadamia znaczenie komunikatu JA w porozumiewaniu się z dziećmi,
  • doskonali umiejętność przekazywania i odbioru komunikatów JA,
  • docenia rolę informacji zwrotnej w edukacji i wychowaniu,
  • doskonali umiejętność przekazywania informacji zwrotnych,
  • formułuje zasady obowiązujące w społeczności przedszkolnej, doskonali kompetencje w zakresie dialogowego wyznaczania granic

Program Szkolenia

  1. Rola komunikatu ja w porozumiewaniu się z dziećmi i rodzicami.
  1. Przekazywanie dzieciom i rodzicom informacji zwrotnych pozwalających się uczyć.
  1. Zasady i normy obowiązujące w przedszkolu.
  1. Kary i nagrody czy konsekwencje?
  1. Dialogowe wyznaczanie granic.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Edukator, szkoleniowiec, ekspert oświatowy, egzaminator, dyplomowany nauczyciel z szerokim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się zarządzaniu w oświacie, prowadzeniu szkoleń z nowoczesnych strategii nauczania – uczenia się, w tym z zakresu: oceniania kształtującego, naurodydaktyki, TOC w edukacji, uczenia się przez doświadczanie, nauczania polisensorycznego z wykorzystaniem teorii wielorakich inteligencji i preferowanych stylów uczenia się, wykształcenia emocjonalnego oraz rozwijania kompetencji kluczowych, autorka, współautorka publikacji i materiałów szkoleniowych, w tym poradnika ORE: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego na II, III, IV etapie edukacyjnym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X