september, 2021

09sepAll DayJak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2021/2022?SZKOLENIE STACJONARNETczew, Hotel nad WisłąZapisz się na szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązujące przepisy w tym zakresie oraz wypracowane zostaną przykładowe dokumenty. Szkolenie będzie miało na celu pomoc w realizacji zadań związanych z organizacją nowego roku szkolnego,
a także wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie.

Program Szkolenia

1. Analiza najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły.
2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
3. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym.
4. Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany pracy zespołów nauczycielskich, szkolny zestaw programów nauczania.
5. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej: zadania nauczycieli
i specjalistów, niezbędna dokumentacja.
6. Plan nadzoru pedagogicznego.
a. wybór wymagań do ewaluacji wewnętrznej,
b. przedstawienie tematyki i zakresu kontroli,
c. omówienie form wspomagania nauczycieli,
d. wytypowanie obszarów monitorowania.
7. Program wychowawczo – profilaktyczny.
8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole, obowiązujące przepisy w tym zakresie – wymiana informacji.
9. Awans zawodowy nauczycieli.

10. Tworzenie przykładowych dokumentów – praca w grupach.

Event Details

Początek roku szkolnego to podejmowanie szeregu działań organizacyjnych we wszystkich obszarach pracy szkoły. Do działań tych należy m.in.: tworzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczo – profilaktycznego, aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, plany specjalistów i zespołów.

Time

00:00 - 23:59

Location

Tczew, Hotel nad Wisłą

Koszt Szkolenia

380 zł (w cenę wliczona jest przerwa kawowa, obiad i materiały w wersji elektronicznej)

Edukator

Trener- ceniony wykładowca, długoletni pracownik Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wcześniej  wizytator Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej oraz Strategii Nadzoru Pedagogicznego, edukator, nauczyciel. Współpracuje z Politechniką Gdańską prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry menedżerskiej oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykłada prawo oświatowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA  Akademia Rozwoju  Kadr Oświatowych
e-mail:
szkolenia@eduedukacja.pl
tel.: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X