september, 2020

10sep09:0015:00Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2020/2021?Szkolenie stacjonarneTczew, Gościniec nad WisłąZapisz się na szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Początek roku szkolnego to podejmowanie szeregu działań organizacyjnych we wszystkich obszarach pracy szkoły. Do działań tych należy m.in.: tworzenie planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczo – profilaktycznego, aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, plany specjalistów i zespołów. Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązujące przepisy w tym zakresie oraz wypracowane zostaną przykładowe dokumenty. Szkolenie będzie miało na celu pomoc w realizacji zadań związanych z organizacją nowego roku szkolnego, a także wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie.

Przy realizacji szkolenia zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności.Zapewniona zostanie większa sala szkoleniowa- tak aby zachowana była wymagana odległość między uczestnikami. Dla uczestników dostępne będą również maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

Program Szkolenia

1. Analiza najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły.
2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
3. Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany pracy zespołów nauczycielskich, szkolny zestaw programów nauczania.
4. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej: zadania nauczycieli i specjalistów, niezbędna dokumentacja.
5. Plan nadzoru pedagogicznego:
a. wybór wymagań do ewaluacji wewnętrznej,
b. przedstawienie tematyki i zakresu kontroli,
c. omówienie form wspomagania nauczycieli,
d. wytypowanie obszarów monitorowania.
6. Program wychowawczo – profilaktyczny.
7. Bezpieczeństwo uczniów w szkole, obowiązujące przepisy w tym zakresie – wymiana informacji.
8. Awans zawodowy nauczycieli.
9. Tworzenie przykładowych dokumentów – praca w grupach.

Time

09:00 - 15:00

Location

Tczew, Gościniec nad Wisłą

Koszt Szkolenia

Cena: 320 zł (w cenę wliczona jest przerwa kawowa, obiad i materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie).

Edukator

Ceniony wykładowca, z-ca dyrektora Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wcześniej wizytator Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej oraz Strategii Nadzoru Pedagogicznego, edukator, nauczyciel. Współpracuje
z Politechniką Gdańską prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry menedżerskiej oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykłada prawo oświatowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057, 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X