march, 2022

25mar11:0014:00Jak poprawić efekty kształcenia? O potrzebie diagnozowania osiągnięć i potrzeb ucznia, klasy i szkoły.SZKOLENIE STACJONARNESzkolenie stacjonarne w siedzibie Edu-Consulting, ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 KwidzynZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie otwarte skierowane do kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, w tym wszystkich nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie jakości edukacji w zarządzanej Placówce.  Szkolenie poprowadzi doświadczony pracownik nadzoru pedagogicznego.

Szkolenie wpisuje się w cele i kierunki polityki oświatowej MEiN na rok 2021/22 w zakresie priorytetu podnoszenia jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat diagnozowania osiągnięć i potrzeb ucznia, klasy i szkoły. Poznanie struktury i sposobu konstruowania programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

 

Podczas szkolenia uczestnik:

 • poznana przepisy prawa dotyczące programów poprawy efektywności kształcenia,
 • poznana rolę diagnozy edukacyjnej w określaniu słabych i mocnych stron pracy nauczyciela i ucznia,
 • pozna czynniki, które wpływają na efekty kształcenia,
 • dowie się w jaki sposób można mierzyć efekty kształcenia – wskaźniki jakości,
 • pozna trudności w ocenie efektów kształcenia,
 • zapozna się analizą arkuszy egzaminacyjnych pod kątem diagnozowania obszarów wymagających wsparcia i poprawy.

Program Szkolenia

 1. Przepisy prawa dotyczące wymagań państwa wobec szkół i placówek, w szczególności polecenie opracowania programu poprawy efektywności kształcenia.
 2. Tworzenie programu poprawy efektywności kształcenia. Rola diagnozy edukacyjnej
  w określaniu słabych i mocnych stron ucznia, nauczyciela i szkoły. Planowanie działań służących poprawie efektywności kształcenia.

Time

11:00 - 14:00

Location

Szkolenie stacjonarne w siedzibie Edu-Consulting

ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

Koszt Szkolenia

CENA PROMYCJNA- 349 zł. /os.

UWAGA! – kolejna osoba z Placówki–  100 zł.

Cena obejmuje:

 • szkolenie 4 x 45 min – 3 godz. zegarowe;
 • materiały dydaktyczne;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Placówkę akredytowaną przez Pomorskiego Kuratora Oświaty;
 • konsultacje z Edukatorem podczas szkolenia;
 • ciągłą przerwę kawową.

Edukator

Pracownik nadzoru pedagogicznego, od 6 lat dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty. W szkoleniach wykorzystuje praktyczną i teoretyczną wiedzę związaną z nadzorem pedagogicznym.  Pełnił funkcją wicedyrektora szkoły ponadpodstawowej, przewodniczącego zespołu egzaminatorów na egzaminie maturalnym z języka polskiego.  Autor analiz wyników egzaminów zewnętrznych szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa oświatowego, pomiaru dydaktycznego, kompetencji kluczowych, oceniania, efektywności kształcenia.

Dodatkowe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel.:  882 – 571 – 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X