december, 2021

14dec16:0018:15Jak kształtować u uczniów właściwe postawy szlachetności, zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie, w kontekście realizacji głównych kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022.Zapisz się na szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Szkolenie dedykowane głównie dla nauczycieli, odnoszące się do najnowszych wytycznych polityki oświatowej MEN.

Na szkoleniu nauczyciele poznają realia kształtowania pożądanych wartości i postaw w świecie dzieci i młodzieży. Uczestnicy nauczą się jak organizować proces kształcenia i wychowania w duchu pożądanych standardów edukacyjnych.

Cel Szkolenia

CEL   OGÓLNY 

–   Poznanie złożoności systemu wartości i jego wpływu na życie społeczności szkolnej

–  Kształtowanie umiejętność pracy z młodymi ludźmi w duchu formowania pozytywnych systemów zachowań

CELE   SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciele

  1. Poznają zasady funkcjonowania systemu wartości, kształtującego ludzkie działania
  2. Rozpoznają znaczenie i rolę właściwego budowania świata wartości w życiu szkolnym
  3. Potrafią radzić sobie z procesem wychowawczym, uwzględniającym kształtowanie norm i wartości
  4. Organizują proces dydaktyczno-wychowawczy swoich uczniów w oparciu o działania stymulujące aktywizację społeczną młodych ludzi

Rozpoznają i niwelują czynniki stygmatyzacji i wypływające z nich zagrożenia dla właściwych zachowań społecznych

Program Szkolenia

TREŚCI NAUCZANIA

 

 

Wartości w życiu człowieka

 

•   Personalistyczna koncepcja wychowania

•   Piramida Diltsa, jako wstęp do pracy nad wartościami

•   Triada: Wartości, Zasady, Działania

Projektowanie działań dorosłych na rzecz rozwijania pożądanych wartości•     Duński przepis na kształtowanie u dzieci systemu wartości

•    Jak działać w sytuacji łamania norm ?

•    Kara i konsekwencja, różnice i sposoby oddziaływania

Jak nauczyciel może pomóc dziecku w zmianie postaw i zachowań•    Jak rozpoznawać własne błędy postępowania ?

•    Jak naprawić wyrządzone zło ?

•    Jak w przyszłości radzić sobie w sytuacjach trudnych ?

Role społeczne, szanse i zagrożenia w procesie kształtowania wartości•     Wpisywanie w role i jego konsekwencje

•      Mechanizm „nierozpoznania” jako powód zablokowania zmian zachowania

•     Jak wyzwolić dziecko z etykiet i przypisanych ról ?

Wspieranie zaangażowania społecznego•      Idea wspólnoty i jej wpływ na  aktywność społeczną dzieci

•       Działanie „po swojemu” i „Kultury szympansie”  jako czynniki warunkujące aktywizację zachowań uczniów

 

Time

16:00 - 18:15

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 109 zł

Czas: 3 godziny dydaktyczne

Szkolenie stacjonarne odbędzie się jeśli zbierze się grupa

Edukator

Doktor nauk humanistycznych posiadający siedmioletnie doświadczenie nauczycielskie, uzyskane jako nauczyciel historii na różnych etapach edukacyjnych. Od kilku lat zajmuję się rozwojem osobistym i coachingiem  (certyfikowany coach  International Coaching Community).  Specjalizuje się w szkoleniach miękkich realizowanych dla branży oświatowej, obejmujących szczególnie zagadnienia zarządzania zmianą, zarządzania czasem, kierowania zespołem, technik komunikacji, systemów motywacyjnych, wystąpień  publicznych, czy autoprezentacji. Współpracując z wieloma firmami szkoleniowymi, ośrodkami rozwoju edukacji, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli i różnorodne szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie

Ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn

edu@eduedukacja.pl

tel. 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X