january, 2022

Jak dostosować wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb uczniaZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Celem rady szkoleniowej jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poznanie skutecznych metod motywowania uczniów z trudnościami edukacyjnymi

Program Szkolenia

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z dysfunkcji oraz niepełnosprawności.

2. Analiza opinii oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

3. Metody oraz formy pracy wykorzystywane w pracy z uczniem mającym trudności edukacyjne wynikające z dysfunkcji oraz niepełnosprawności.

4. Dostosowania wymagań w zależności od rozpoznanych potrzeb i trudności ucznia.

5. Praca z uczniem przejawiającym trudności w procesie uczenia się.

6. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Time

(2022)

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

Pedagog, socjoterapeutka, mediator, edukator w zakresie zarządzania oświatą, specjalizacja w zakresie praw dziecka w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli m.in. z zakresu mediacji, umiejętności wychowawczych, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Obecnie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 880 544 057

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X