january, 2022

Efektywne i bezstresowe wystąpienia publiczneSzkolenia prowadzimy w całej Polsce. W zależności od Państwa potrzeb: Przeprowadzimy je u Państwa w szkole/placówce Bezpłatnie zarezerwujemy atrakcyjne miejsceZamów Szkolenie

Informacje o Szkoleniu

Cele szkolenia: Uatrakcyjnienie warsztatu nauczyciela jako mówcy, zwiększenie jego pewności siebie i poczucia profesjonalizmu. Dostarczenie informacji na temat dotyczący sposobów radzenia sobie
ze stresem związanym z wystąpieniem publicznym, przygotowania wystąpienia, mowy werbalnej
i niewerbalnej oraz skutecznej komunikacji interpersonalnej

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół i placówek

Korzyści: Zwiększenie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych – prowadzenia lekcji, zebrań itd. Praktyczne pomysły na uatrakcyjnienie wystąpień publicznych nauczyciela dla określonego audytorium. Poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem i tremą

Program Szkolenia

1. Wystąpienia publiczne – charakterystyka modelu komunikacyjnego

2. Etapy pracy nad wystąpieniem

3. Komunikacja pozawerbalna – elementy pozawerbalnych wpływających na postrzeganie osoby występującej przed publicznością

4. Sposoby radzenia sobie z tremą

5. Ćwiczenia praktyczne

Time

Termin ustalamy indywidualnie z placówką

Location

Szkolenia prowadzimy w całej Polsce. W zależności od Państwa potrzeb: Przeprowadzimy je u Państwa w szkole/placówce Bezpłatnie zarezerwujemy atrakcyjne miejsce

Koszt Szkolenia

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie

Edukator

z-ca dyrektora Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Magister fizyki, wcześniej wizytator Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej oraz Strategii Nadzoru Pedagogicznego, edukator, nauczyciel. Współpracuje z Politechniką Gdańską prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry menedżerskiej oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Trener ze względu na zajmowane stanowisko w województwie pomorskim prowadzi szkolenia otarte. W przypadku organizacji rady szkoleniowej w województwie pomorskim następuje zmiana trenera (po wcześniejszym ustaleniu z placówką)

Kontakt

EDU-EDUKACJA Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
e-mail: edu@eduedukacja.pl
tel: 882 571 273

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów Szkolenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X